Informatie over een erfenis

Erfgenamen willen informatie. Dat is logisch. Want geen informatie krijgen, is een bron van irritatie en een voedingsbodem voor wantrouwen. Je wilt graag dingen kunnen uitzoeken en controleren. Maar het gebeurt vaker dat een erfgenaam wordt buitengesloten. En van de bank krijg je te horen dat je niet zomaar toegang krijgt tot de bankrekeningen van de overledene.

Samen verantwoordelijk voor afwikkeling erfenis

Als er geen executeur is benoemd, zijn de erfgenamen samen verantwoordelijk voor het afwikkelen van de erfenis.

Je kunt met elkaar besluiten om aan een van de erfgenamen een schriftelijke volmacht te geven. Daarmee kan diegene alle informatie over de erfenis verzamelen en delen. Diegene kan het voortouw nemen in de afwikkeling. Maar als er onderling geen vertrouwen is, dan gaat een volmacht niet lukken. Want dat kan alleen als alle erfgenamen dat willen.

Verklaring van erfrecht

Lukt een volmacht niet, dan moet je met elkaar kosten maken voor een notaris die een zogenoemde verklaring van erfrecht moet opstellen. Dat is een officiële verklaring van de notaris waarin onder meer staat wie de overledene is, of er een testament is, wie de erfgenamen zijn en wie van hen de nalatenschap heeft aanvaard en dergelijke. Dit is niet altijd snel te regelen. Sowieso heeft de notaris hier meestal niet gelijk tijd voor. Maar het kan ook langer duren als een van de erfgenamen niet meewerkt, of als de erfgenamen moeilijk zijn te vinden omdat zij in het buitenland wonen.

Met een verklaring van erfrecht krijg je bijvoorbeeld toegang tot de bankrekeningen van de overledene, of voor een uitkering van een levensverzekering van de overledene.

Recht op informatie

Als je samen verantwoordelijk bent voor de afwikkeling van de erfenis, dan hebben alle erfgenamen recht op informatie en documenten uit de administratie. Zij zijn ook erfgenaam en mede-eigenaar van de administratie van de overledene zolang de erfenis nog niet verdeeld is. De ene erfgenaam mag dus ook niet zonder toestemming van de andere erfgenamen zich spullen van de overledene toe-eigenen of geld van de bankrekening van de overledene halen.

Alle erfgenamen moeten elkaar over en weer alle gegevens en informatie geven om de omvang van de erfenis vast te stellen. Krijg je geen informatie, dan kan je naar de rechtbank om afgifte van informatie af te dwingen. Je kunt ook naar de kantonrechter met het verzoek een boedelnotaris te benoemen. De notaris kan als onafhankelijke partij alle informatie verzamelen om een boedelbeschrijving op te stellen. Dat is een overzicht van alle bezittingen en schulden van de overledene.

Verdwenen geld of spullen?

Als er spullen van de overledene zijn verdwenen, dan kan het nog wel eens lastig zijn om te bewijzen wat er met de spullen is gebeurd of wie de spullen heeft meegenomen. Misschien zijn de spullen tijdens leven weggegeven. In de wet staat dat een erfgenaam die met opzet spullen uit de nalatenschap verzwijgt, zoek maakt of verborgen houdt, zijn aandeel daarin aan de andere erfgenamen verspeelt.

Hulp nodig bij verdeling van een erfenis?

Een erfenis levert regelmatig ruzie op. Daar kom je niet zomaar uit. Gelukkig hebben wij mediators en een erfrechtspecialisten in huis die graag hulp willen verlenen. Neem gerust contact op met onze specialisten als je informatie wilt!

Let op! U verlaat de site facily LAW Mediation! X Doorgaan