Mediation is een vorm van geschillenoplossing die groeiende is in Nederland. Het voordeel van mediation is dat partijen zelf de oplossing in de hand hebben en dus ook zelf inhoud aan de oplossing geven. Mediation helpt natuurlijk niet in alle gevallen, maar kan in die gevallen waarin het helpt vele malen beter zijn dan een geschil proberen op te lossen via de rechter.

Helaas wordt mediation ook aangeboden door mensen die zeggen mediator te zijn, maar daartoe geen beroepsopleiding hebben gevolgd. Het beroep van mediator is dan ook geen beschermd beroep.

Professionele mediation is gebonden aan strenge regelgeving. Daardoor weten partijen dat als zij een mediation hebben doorlopen die begeleid is door een MfN mediator, zij die aandacht hebben gekregen die zij verdienen. Dat er kwaliteit is geleverd. Daarvoor staat het kwaliteitsregister van het MfN (Mediators Federatie Nederland – zie ook: MfN-mediationreglement) garant.

Mediation specialisten

De diensten die facily LAW juristen en mediators aanbiedt aan haar klanten, moeten van hoogwaardige kwaliteit zijn. Daar tornen wij nooit aan. Om die reden zijn wij aangesloten bij het kwaliteitsregister van Mediators Federatie Nederland.

Voor onze klanten bieden wij mediations aan, maar ook voor derden die middels doorverwijzing bij ons terecht zijn komen. In alle gevallen staan wij garant voor onafhankelijke aanpak met de grote mate van kennis en kunde op het gebied van mediation.

Mediation kan op allerlei gebieden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan echtscheidingsmediation, of mediation bij geschillen tussen nabestaanden bij het verdelen van een erfenis. Mediation tussen werkgevers en werknemers. Mediation bij geschillen tussen aandeelhouders of bestuurders van een onderneming. Noem maar op.

MfN Kwaliteitsregister

Bron: MfN

Let op! U verlaat de site facily LAW Mediation! X Doorgaan