facily LAW juristen en mediators heeft als doel rechtsbijstand voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te maken en te houden en hanteert daarbij faire tarieven.

Conflicten lossen wij bij voorkeur gezamenlijk met de klant en alle andere partijen op. Tenslotte levert een oplossing die partijen zelf hebben kunnen bereiken pas echt een win-win situatie op. En als het echt niet anders kan, staan wij onze klanten natuurlijk bij in een procedure bij de rechter. Wij zijn gespecialiseerd in o.a.:

arbeidsrecht
ondernemingsrecht
mediation en andere vormen van geschillenbeslechting (ADR).

ONS TEAM


Yvonne Eerens

MfN-registermediator

Als notaris ben ik vanaf 2003 werkzaam en in die positie gewend om tussen de partijen te blijven staan.

Vanaf 2008 ben ik mediator en als familie mediator bij het Mfn alsmede bij VMN (Vereniging mediators notariaat) aangesloten. Het belangrijkste is dat je de geleerde technieken in alle gesprekken kunt toepassen. Of het nu gaat om het conflict uit het gesprek te halen of tot een gezamenlijk gedragen besluit gaat.

Het fijne van scheidingsmediation vind ik dat cliënten, eerst wat vijandig, maar uiteindelijk samen bijvoorbeeld over de kinderen praten als je binnenkomt om het gesprek te beginnen. Dán heb je het goed gedaan.

De kennis van het huwelijksvermogensrecht (wat geldt er financieel tussen gehuwden of samenwonenden?) helpt mij om complexe mediations op te lossen.

Enkele jaren gelden ben ik mij ook gaan richten op bemiddeling bij arbeidsconflicten. Een andere maar even goed een boeiende uitdaging om partijen die ook nog eens in een gezagsverhouding zitten tot praten te bewegen.

De aansluiting bij facily LAW is voor mij belangrijk om in een breder verband gebruik te kunnen maken van de kennis van de aangesloten juristen: Van huurdeskundigen tot arbeidsrecht juristen en contractenrechtspecialisten. Met hulp van de arbeidsjuristen van facily LAW ben ik in staat om een goede overeenkomst op te maken waar ook de actuele regels van arbeidsrecht kunnen worden toegepast.

Met ons ervarende team van mediators kunnen wij eigenlijk iedere vraag beantwoorden.

Esmée Gilsing

MfN-registermediator

Mijn mediation richt zich vooral op complexe scheidingen qua alimentatievraagstukken, ouderschapsproblemen en ondernemersvraagstukken.

Daarbij voel ik mij gesteund door de kennis van de notaris/mediator en de juristen van facily LAW. Daar waar ik wil kunnen sparren, kan ik eigenlijk altijd terecht bij mijn mede mediators en bij de juristen van facily LAW. Samen kunnen we iedere cliënt bedienen. En dat is een fijn gevoel.

Als advocaat staat het belang van “mijn” cliënt voorop. Door de brede ervaring in de mediationpraktijk merk ik dat het mij vaak lukt om de andere partij in het overleg en de oplossingen vroegtijdig te betrekken. Dat voorkomt “gedoe bij de rechter” (en scheelt ook kosten). Mocht een gezamenlijke oplossing niet gevonden worden, dan blijft de gang naar de rechter mogelijk, om zo altijd tot een einde van het geschil proberen te komen.

Roy Odekerken

Roy Odekerken

MfN-registermediator

“Een door partijen gedragen oplossing is altijd beter dan een door een derde opgelegde beslissing”, Dit is mijn overtuiging als mediator. Want zeg nu zelf, als tijdens een mediation partijen samen tot afspraken kunnen komen, dan voorkomt dat teleurstellingen die kunnen voortkomen door een beslissing van de derde, zoals een rechter.  

Naast mijn werk als jurist, ben ik sinds 2016 MfN-registermediator. Daarbij heb ik mij gespecialiseerd in arbeidsmediation en zakelijke mediation. En ik ben geaccrediteerd familiemediator.

Mijn ervaring als jurist kan ik zeer goed combineren met mijn werk als mediator door partijen te verbinden, maar ook door de spiegel voor te houden. Op deze wijze is het mogelijk dat cliënten van een mediation de communicatie tussen hen weer op gang brengen om met elkaar de geschillen weg te werken. 

In de tijd die naast bovenstaande rollen overblijft, ben ik bestuurslid bij diverse stichtingen en branchevereniging. 

Roy Odekerken

Jurist en register mediator
mail Roy

Secretariaat

Secretariaat

Secretariaat

Het secretariaat van facily LAW ondersteunt de franchisenemers. Het secretariaat bewaakt de termijnen en zorgt ervoor dat alles tijdig de deur uit gaat. Daarbij verricht het secretariaat diverse dossierwerkzaamheden en worden de inkomende en uitgaande correspondentie en telefonie afgewikkeld.

Het secretariaat zorgt ervoor dat de franchisenemers worden ondersteund en ontlast op allerlei gebieden.

Werkzaam bij het secretariaat zijn:

Leila Mohamed

“Na het behalen van mijn MBO diploma Juridisch administratief dienstverlening en mijn HBO propedeuse SJD, ben ik op dit moment bezig met de bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. De afstudeerrichting die ik volg is Nederlands Recht.

Naast mijn studie ben ik werkzaam als juridisch secretaresse bij facily LAW, waar ik met plezier werkervaring mag opdoen en mijn kennis kan verbreden. Hiervoor heb ik een aantal jaren werkervaring opgedaan als administratief medewerker bij een bewindvoerderskantoor.”

Tara Meekel

“Ik heb bij Schoevers de opleiding HBO Officemanagement gedaan. Hierna ben ik naar de Hogeschool van Amsterdam gegaan en heb ik mijn propedeuse gehaald van de opleiding HBO Sociaal Juridische Dienstverlening. In september 2023 ben ik begonnen met de studie Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam.

Sinds 2023 ben ik werkzaam als juridisch secretaresse bij facily LAW, wat ik als een plezierige en leerzame tijd ervaar. Hiervoor heb ik gewerkt als receptioniste bij een interieurwinkel.”

Secretariaat

Secretariaat
mail het Secretariaat

fL advocaten

Advocatuur

Klik HIER om naar onze collega’s bij fL advocaten te gaan.

facily LAW juristen

Juristen

Klik HIER om naar onze collega’s bij facily LAW juristen te gaan.

Sterke juridische dienstverlening voor ondernemers en particulieren

Roy Odekerken (jurist en registermediator) is al sinds 1995 als jurist werkzaam en heeft daardoor veel ervaring opgedaan als zelfstandige, maar ook als directeur legal van een grote onderneming. In 2016 heeft Roy het zelfstandige ondernemerschap weer opgepakt en is gestart met facily LAW. In 2019 heeft er een splitsing plaatsgevonden in facily LAW juristen en mediators en facily LAW advocatuur, welke laatste onder aansturing van Jan Spanjaard (advocaat) valt. Het team van facily LAW juristen en mediators is servicegericht met veel ervaring in het arbeidsrecht, ondernemingsrecht, WPBR, burenrecht en erfrecht. Voor die rechtsgebieden die niet in ons dienstenpakket zitten, heeft facily LAW juristen en mediators collega’s waarop zij kunnen terugvallen. Onze klanten, ondernemers en particulieren, kunnen dus rekenen op een professioneel team die hen bijstaat in het voorkomen van juridische problemen. Onze specialisten hebben immers jarenlange ervaring in het bedrijfsleven en begrijpen maar al te goed wat van een onderneming in een complexe samenleving gevraagd wordt.

Dat geldt ook voor onze particuliere klanten, die met de veranderende wet- en regelgeving vaak door de bomen het bos niet meer kunnen zien. Ons team staat deze klanten bij in het zoeken naar passende oplossingen.

Wij zijn van mening dat conflicten beter in goede samenspraak opgelost kunnen worden. Wij zijn dan ook overtuigd van de kracht van bemiddeling en mediation. Ons kantoor is daarom aangesloten bij MfN registermediators en het ADR instituut. Roy Odekerken is geregistreerd MfN-mediator en ADR gecertificeerd bemiddelaar en mediator.

Soms is het niet mogelijk een procedure te voorkomen. Ook in dat geval kunnen onze klanten rekenen op de juiste ondersteuning. Elke specialist binnen ons kantoor heeft ruime ervaring in het procederen.

 

Onze visie

Nederland, het land van de (veranderende) wet- en regelgeving. Ondernemers en particulieren komen steeds vaker terecht in juridische discussies en procedures. Doordat de overheid zich terugtrekt, moeten mensen en bedrijven steeds meer zelf gaan betalen om voor hun recht op te kunnen komen. Een kritische blik op mogelijkheden om juridische kosten te beperken, wordt hiermee steeds dwingender. Maar dat mag nooit ten kosten gaan van jouw recht.

Ook de arbeidsmarkt verandert. Oude waarheden gaan overboord. Mensen werken langer door. En toch kampen we juist nu met tekorten aan goed opgeleid personeel. Dit doet wat met de markt. De overheid reageert met soms verstrekkende gevolgen. Werkgevers op hun beurt zoeken naar de balans van goed werkgeverschap en effectief risicomanagement met betrekking tot personeelsbeleid in combinatie met innovatieve oplossingen en automatisering. Werknemers op hun beurt zoeken steeds meer hun recht om te beschermen dat zij in jaren zorgvuldig hebben opgebouwd. Met een rechtvaardige verdeling van rechten en plichten.

In onze visie moet iedereen dan ook kunnen rekenen op de ondersteuning die zij nodig hebben. facily LAW faciliteert haar klanten dan ook om de balans te vinden zonder het belang van de klant, zowel financieel als ook uit het oogpunt van je recht, uit het oog te verliezen.

Ethische principes binnen facily LAW

Binnen facily LAW hebben wij ethische principes gedefinieerd die leidend zijn in onze dagelijkse activiteiten. Loyaliteit, respect voor mensen, transparantie en zakelijke integriteit zijn deze ethische principes.

Loyaliteit
Loyaliteit is een van de hoekstenen van de activiteiten binnen facily LAW. Onze dienstverlening naar onze klanten, de samenwerking met onze collega’s en aandeelhouders is gebaseerd op eerlijke, open relaties.

Respect voor mensen
Interactie met mensen, zoals onze klanten en ook onze collega’s, vormt de kern van ons bedrijf. facily LAW behandelt iedereen gelijk, ongeacht ras, afkomst, leeftijd, geslacht, geloof, religie of levensstijl. Verbetering van de kwaliteit van leven betekent dat iedereen respect, waardigheid en aandacht toont.

Transparantie
Als onderdeel van de ethische principes achten wij transparantie binnen facily LAW het fundament onder onze bedrijfsvoering. Naar onze cliënten en onze collega’s betrachten wij volledige transparantie over wat we doen en waarom.

Zakelijke integriteit
Binnen facily LAW tolereren wij geen enkele praktijk die niet voortkomt uit eerlijkheid, integriteit en transparantie. Corrupte en oneerlijke praktijken worden door facily LAW resoluut afgewezen en medewerking daaraan wordt zonder meer geweigerd. We communiceren onze positie duidelijk aan onze cliënten en collega’s en verwachten van hen dat ze dit principe delen.

AVG-coördinator binnen facily LAW: Roy Odekerken
Klachtencoördinator binnen facily LAW: Timo van Steenis
WWFT-coördinator binnen facily LAW: Jean-Paul Buijs

Let op! U verlaat de site facily LAW Mediation! X Doorgaan