Bemiddeling is een goede wijze van oplossen van conflicten en geschillen. Anders dan bij mediation, is bemiddeling vormvrij en kan de bemiddelaar ook sturen in de oplossing. De bemiddelaar kan ook oplossingen aanbrengen. Daardoor is deze vorm van conflictbeslechting in veel situaties toepasbaar.

Bemiddeling wordt vaak gebruikt bij situaties waarin partijen niet langer met elkaar spreken, maar er niet een dusdanig conflict is dat ze de weg naar een rechter of mediator zoeken. Ze praten gewoon niet meer met elkaar. De bemiddelaar kan proberen de partijen weer aan tafel te krijgen.

De conflict bemiddelaar

Binnen facily LAW juristen en mediators is de opvatting dat een probleem in gezamenlijkheid oplossen, beter is dan een conflict te laten ontstaan. Om deze reden zullen de juristen binnen ons kantoor altijd onderzoeken of een goed gesprek tot oplossingen leidt en ondersteunen zij partijen in de zoektocht naar een passende oplossing.

Roy Odekerken is als internationaal erkend bemiddelaar – lid van ADR-register – specialist in het begeleiden van partijen. Daarbij zal ook gezocht worden naar oplossingen door een andere blik te werpen op het probleem. Out of the box denken dus.

  

Let op! U verlaat de site facily LAW Mediation! X Doorgaan