Iedereen krijgt ermee te maken: het verdriet bij het overlijden van een dierbare. Natuurlijk zit niemand in zo’n situatie te wachten op veel gedoe. Het overlijden van een dierbare is al emotioneel genoeg. Helaas komt het regelmatig voor dat er conflicten ontstaan over de erfenis. Niet alleen geld speelt daarbij een rol. Dingen uit het verleden, verdriet, boosheid of misschien wel opluchting kunnen ook bepalen hoe een erfgenaam zich opstelt.

De emotionele en financiële aspecten maken een erfeniskwestie complex. Daarom is het belangrijk dat je je laat bijstaan door een erfrechtspecialist. De erfrechtspecialisten bij facily LAW juristen en mediators geven juridisch advies over jouw rechten en plichten. Ook bemiddelen wij of geven juridische hulp in erfeniskwesties.

Testament

Allereerst gaan wij na of er een testament is en leggen wij jou uit wat daarin is geregeld. Ook al heeft een notaris het testament opgesteld, dan neemt dat niet weg dat de geldigheid of uitleg van wat er in het testament staat discussie kan opleveren. Het komt nog weleens voor dat er helemaal geen testament is. In dat geval zijn de erfgenamen samen verantwoordelijk voor het afhandelen van de erfenis. Dat verloopt lang niet altijd soepel. De verdeling van de erfenis kan dan een stuk ingewikkelder zijn. Onze erfrechtspecialisten kunnen met jou meekijken wat de mogelijkheden zijn om tot afwikkeling van de erfenis te komen.

Conflicten

Er kunnen allerlei conflicten bij de afwikkeling van de nalatenschap ontstaan. Ben je onterfd? Word je niet goed geïnformeerd over de nalatenschap? Zijn er erfgenamen die de nalatenschap niet aanvaarden? Of willen de erfgenamen gezamenlijk hulp bij de verdeling van de erfenis? Wij helpen bij het oplossen van conflicten over de erfenis met juridisch advies en bijstand.

Voorbeelden van conflicten waar wij jou bij kunnen helpen, zijn o.a.:

  • Aanvaarding/verwerping nalatenschap (zie o.a. deze publicatie);
  • Geldigheid van een testament;
  • Inzage/afgifte administratie;
  • Waardebepaling inboedel en woning;
  • Beroep op legitieme portie;
  • Schenkingen of onttrekkingen uit de boedel.

Juridische bijstand of mediation

Natuurlijk mag je ons altijd bellen voor korte vragen over dit onderwerp. Ligt de zaak wat ingewikkelder, dan nemen we in een persoonlijk adviesgesprek de mogelijkheden met je door.

Soms is de relatie tussen erfgenamen zo verstoord geraakt, dat escalatie van het conflict dreigt. Naast juridische bijstand van een erfrechtjurist, behoort mediation natuurlijk ook tot de mogelijkheden om de kwestie vlot te trekken. Bij facily LAW juristen en mediators werken professionele mediators die kunnen helpen. Klik HIER voor meer informatie over mediation.

Lukt mediation niet of willen partijen dat niet? Dan kunnen onze erfrechtjuristen de zaak verder oppakken. Wij sturen dan de betrokken partijen eerst een brief om de zaak op te lossen. Als een gerechtelijke procedure nodig is, dan starten wij die in overleg met jou.

Let op! U verlaat de site facily LAW Mediation! X Doorgaan