Toezicht op webshops wordt strenger

Met Black Friday, Sinterklaas en Kerst voor de deur draaien de webshops overuren. Alle hulpsinterklazen en -kerstmannen slaan massaal online de cadeaus in en afgelopen maand klonk zelfs al een oproep van de grote webshops tijdig te kopen, zodat de bezorging ook op tijd kan plaatsvinden. Een cadeau na het feest is immers mosterd na de maaltijd. Webshops zijn aan strenge Europese regels onderworpen, zodat de consument weet waar hij aan toe is en geen kat in de zak koopt. De reden achter deze regels is dat de consument die bij een webshop koopt, de gekochte waar niet in zijn handen kan houden. Als het gaat om kleding kan hij de kleding ook niet passen. In een fysieke winkel kan dat wel. In een webshop moet de consument kopen van het plaatje en maar hopen dat het product er in het echt net zo goed uit ziet als het plaatje of net zo goed past als de consument in zijn hoofd heeft. Bovendien is een webshop niet zichtbaar. Als de winkelier knollen voor citroenen verkoopt, kun je als consument langsgaan en je beklag doen. Bij een webshop gaat dat moeilijker, hoewel de mogelijkheden om via Google of sociale media als Facebook en Twitter je beklag te doen, inmiddels ook talrijk zijn.

Regels voor webshops

Om toch een gelijk speelveld te creëren tussen webshop en de fysieke winkel, heeft de Europese regelgever vergaande regelgeving ingevoerd om te zorgen dat de consument goed wordt geïnformeerd. De Nederlandse wetgever heeft deze Europese regelingen omgezet in het Burgerlijk Wetboek. Wie eens de moeite neemt de regeling in het Burgerlijk Wetboek door te lezen ziet, dat de webshop de consument moet informeren over zijn vestigingsplaats, het adres waar eventuele klachten naar toe moeten en over het recht van de consument om de overeenkomst binnen twee weken na levering van het product te ontbinden. Deze laatste regel is ingevoerd om a) de consument tegen zijn eigen te gretige ogen te beschermen (“kopen kopen kopen!”) en b) tegenwicht te bieden voor het feit dat de consument moet kopen van het plaatje. Dit ontbindingsrecht is niet onbegrensd. Als de producten persoonlijk zijn (denk hierbij aan een fotoalbum), op maat worden gemaakt volgens instructies van de consument of bederfelijke waar betreft, bestaat geen ontbindingsrecht. Het ontbindingsrecht omvat namelijk ook de verplichting voor de consument de gekochte zaken terug te sturen, zodat de webshop deze opnieuw zou kunnen verkopen. Dat gaat natuurlijk niet, als het gekochte product bedorven is of niet verkoopbaar is omdat het op maat gezaagd is of een fotoalbum betreft waar niemand anders op zit te wachten. De webshop moet de consument in dat geval ook informeren dat hij geen ontbindingsrecht heeft.

Toezicht op webshops

De Hoge Raad heeft op 12 november 2021 geoordeeld dat deze informatieplichten ambtshalve moeten worden getoetst door de rechter. Dat betekent dat de rechter in een procedure moet nagaan of de webshop de informatieplicht heeft nageleefd, ook als de consument dat punt niet opvoert in een procedure. De reden voor deze plicht is dat de belangen van de consument optimaal gewaarborgd worden. Daarmee wordt het toezicht op webshops verder verscherpt, want de rechter moest hun algemene voorwaarden ook al ambtshalve toetsen. Nu speelt dit pas in een procedure en zolang er geen procedure is, kan de rechter ook niet toetsen. Echter, de Consumentenbond en andere consumentenorganisaties zullen hun leden ook informeren extra scherp te zijn bij de omgang met webshops.

Voor webshops is het daarom zaak hun bedrijfsprocessen en regels nog eens tegen het licht te houden. De specialisten van facily LAW advocatuur en facily LAW juristen en mediators staan jou hierin graag bij.

Let op! U verlaat de site facily LAW Mediation! X Doorgaan