Vaccinatie wordt in de wereld gezien als de uitweg uit de crisis. Maar, vaccinatie is en blijft een vrijwillige keuze. Of toch niet?

Tijdens de laatste persconferentie heeft onze minister aangegeven dat werkgevers aan hun medewerkers mogen vragen of ze gevaccineerd zijn. Dat was een andere koers dan dat er altijd was gezegd. Opvallend was dat daags na de persconferentie de website van de overheid op dit punt werd aangepast en dat de nodige nuance werd aangebracht op deze uitspraak.

Als werkgever mag je die vraag stellen, maar dan moet er een zeer goede reden aanwezig zijn. Over wat een zeer goede reden is, valt het nodige te zeggen. Wel is het zo dat als je een zeer goede reden hebt en je stelt de vraag, je ook een plan klaar moet hebben liggen als het antwoord van medewerkers is dat zij niet gevaccineerd zijn, of dat zij geen antwoord willen geven. Want let wel, een medewerker hoeft geen antwoord te geven.

In de media kwam een bericht voorbij van een directeur van een hotelketen. Deze werkgever stelt dat alle medewerkers gevaccineerd of recentelijke negatief getest moeten zijn. Als de medewerkers dat niet zijn, dan worden ze naar huis gezonden. En dan geldt volgens de directeur: “In Nederland is het goed gebruik dat als je werkt, je salaris krijgt en wanneer je niet werkt, geen salaris krijgt.”.

Dat zit toch wel wat genuanceerder in elkaar. Sinds de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans is de regel: geen werk, wel loon indien de werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden door een oorzaak die redelijkerwijze voor rekening van de werkgever moeten komen.

Nu er geen wettelijke grondslag is om werknemers te weigeren op de werkplek te komen zonder gevaccineerd zijn, neemt de werkgever voor eigen rekening het besluit om medewerkers te weigeren. Nu de weigering geheel voor rekening van de werkgever komt, zal het loon wel betaald moeten worden.

Kortom, denk goed na hoe hiermee om te gaan. De vraag of een medewerker wel of niet gevaccineerd is, hoeft hij/zij niet te beantwoorden. En worden ze dan niet toegelaten tot het werk, dan moet het loon gewoon betaald worden.

Let op! U verlaat de site facily LAW Mediation! X Doorgaan