Onder artikel 82 lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft iedereen die het slachtoffer wordt van privacyschending, zoals omschreven in de AVG, recht op een schadevergoeding voor materiële en/of immateriële schade. Sinds de invoering van de AVG op 25 mei 2018 zijn er, tot op heden, nog geen uitspraken geweest met betrekking tot deze schadevergoedingsverplichting. In een recente uitspraak heeft de rechtbank Overijssel een schadevergoeding voor privacyschending op basis van dit artikel toegekend.

Welke schadevergoeding wordt toegekend bij privacyschending?

In de uitspraak speelde het volgende. De gemeente Deventer ontving in 2017 van de eiser een verzoek tot inzage van persoonsgegevens. De gemeente is aan dit verzoek tegemoet gekomen, maar de eiser was er achter gekomen dat twee ambtenaren van een andere gemeente (een deel van) zijn persoonsgegevens ook per e-mail hadden ontvangen. De gemeente Deventer heeft dit niet vermeld in haar reactie op het inzageverzoek. Daardoor was er sprake van een privacyschending, zo oordeelde de rechtbank Overijssel al in haar uitspraak van 18 juli 2018.

Nu vaststond dat sprake was van een privacyschending, besloot de eiser om te procederen voor een schadevergoeding op grond van artikel 82 AVG. Ook dat was een succes. De rechter kende hem een billijke schadevergoeding van € 500,00 toe. De rechter nam in zijn besluit mee dat de gemeente geen rechtvaardiging heeft gegeven voor het verstrekken van de gegevens aan de twee ambtenaren van de andere gemeente. De gemeente verweerde zich slechts door te stellen dat zij niet de bedoeling had om de eiser door de privacyschending te benadelen. Dat was voor de rechter niet voldoende.

Hoe voorkom je een schadevergoeding voor privacyschending?

Uit de hierboven genoemde uitspraak blijkt dat de gemeente niet tot de schadevergoeding voor privacyschending was veroordeeld als zij iets zorgvuldiger was geweest. Het is immers niet onmogelijk om persoonsgegevens met een andere partij te delen, maar het is dan wel noodzakelijk om dit onder controle te houden. Je dient altijd te weten aan wie je de persoonsgegevens verstrekt en wat daarmee wordt gedaan. Weet je dat niet, en de betreffende persoon vraagt jou om tekst en uitleg, dan loop je het risico dat je een schadevergoeding verschuldigd bent vanwege privacyschending.

Of de uitspraak van de rechtbank Overijssel op korte termijn zal leiden tot een serie rechtszaken waarin de betrokkenen aanspraak maken op een schadevergoeding voor privacyschending, valt te bezien. Artikel 82 AVG is nog niet bij iedereen bekend, en veel betrokkenen zullen zich in geval van een privacyschending naar verwachting eerst tot de Autoriteit Persoonsgegevens wenden, voordat zij zelfstandig voor een schadevergoeding gaan procederen.

Het is belangrijk om het privacybeleid van je organisatie goed op orde te hebben. Zoals uit deze uitspraak blijkt, is voorkomen nog steeds beter dan genezen. Wil je meer weten over de AVG? Of ben je op zoek naar ondersteuning in de implementatie van een goed AVG-beleid? Neem dan contact op met de specialisten van facily LAW.

Let op! U verlaat de site facily LAW Mediation! X Doorgaan