Zoals elk jaar op 1 januari en 1 juli verandert er een aantal regels. Hierbij een kort overzicht van de meest relevante wijzigingen per 1 juli 2019:

Minimumloon per 1 juli 2019:

Per 1 juli 2019 is het minimumloon opnieuw gewijzigd (zie HIER de bedragen schematisch weergegeven).

Tevens is de leeftijd waarop een werknemer recht heeft op het volledige minimumloon gewijzigd: de leeftijd is naar beneden bijgesteld naar 21 jaar. Maar let op, in een groot aantal cao’s zijn de jeugdlonen helemaal afgeschaft. Kijk de cao dan ook daarop na of neem met ons contact op voor meer informatie.

Meldingsplicht energiebesparing voor 1 juli 2019:

Eerder dit jaar is bepaald dat bedrijven per 1 juli 2019 inzicht moeten hebben in het energieverbruik binnen het bedrijf. Als dit hoger is dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas, val je namelijk onder de informatie- en energiebesparingsverplichting. Valt jouw bedrijf in deze verplichting, dan moet je uiterlijk 1 juli 2019 in het e-Loket van RVO.nl  gerapporteerd hebben welke energiebesparende maatregelen je neemt. Deze informatieplicht draagt bij aan een versnelling van de energiebesparing binnen het bedrijfsleven.

Aandeel aan toonder verdwijnt:

De handel in aandelen van vennootschappen die niet genoteerd zijn op de beurs, mag niet langer anoniem. Het zogenoemde “aandeel aan toonder” verdwijnt namelijk. Handelen in dergelijke aandelen kan straks alleen nog via een effectenrekening bij een bank of beleggingskantoor.

Vanaf 1 juli 2019 moeten vennootschappen de aandelen zelf op naam zetten, anders gebeurt dit op 1 januari 2020 automatisch. Mensen die papieren aandelen in bezit hebben, kunnen deze tot 2021 inleveren bij de vennootschap die ze uitgaf. Anders worden ze weer van de vennootschap.

Aandelen aan toonder zijn populair bij mensen in de onderwereld, omdat ze zonder officiële registratie anoniem over te dragen zijn. De afschaffing moet dan ook belastingontduiking, witwassen en de financiering van terrorisme tegengaan. Onder meer het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en België gingen Nederland voor met eenzelfde maatregel.

Rentemiddeling wordt financieel aantrekkelijker:

Banken mogen per 1 juli 2019 geen financieel voordeel meer halen uit rentemiddeling. Dit betekent dat het bijstellen van je hypotheekrente naar het huidige, lage renteniveau financieel voordeliger wordt.

Wat is rentemiddeling? Bij rentemiddeling kies je voor de lagere hypotheekrente die op dat moment geldt. Deze constructie zorgt ervoor dat je geen nieuwe hypotheek hoeft af te sluiten, maar in het bestaande hypotheekcontract de lopende rente wordt gemiddeld met de lagere marktrente. Dit bespaart heel veel kosten die normaliter bij het afsluiten van een hypotheek worden gerekend.

Het ligt wel in de verwachting dat banken de mogelijkheid tot rentemiddeling snel gaan afschaffen, nu zij hier niet meer aan kunnen verdienen. Het is dan ook aan te raden snel met de bank in gesprek te gaan over rentemiddeling.

Pensioenen:

Een onderwerp dat iedereen bezighoudt, maar waar nog heel veel onduidelijkheid over bestaat, is pensioenen en de wijzigingen die mogelijk gaan komen als gevolg van het pensioenakkoord. Wij zullen je in de komende tijd hiervan op de hoogte houden.

Heb je vragen over of naar aanleiding van het vorenstaande, neem dan contact op met onze specialisten.

Let op! U verlaat de site facily LAW Mediation! X Doorgaan