Archiven

Mijn opdrachtgever beroept zich op overmacht. Klopt dat?

maart 21, 2020 1:00 pm Gepubliceerd door

Overmacht is aanwezig als
a.  de toegezegde prestatie niet wordt geleverd, maar
b.  degene die moet presteren daar geen schuld aan heeft, en
c.  het uitblijven van de prestatie op grond van de wet, de overeenkomst en de algemeen in Nederland levende opvattingen, niet voor zijn rekening en risico komt.

Bij overmacht gaat het vrijwel altijd om situaties die degene die moet presteren, niet kan beïnvloeden. Denk hierbij aan de door de overheid opgelegde sluiting van restaurants etc., waardoor de restauranthouder geen inkomsten meer kan genereren en zijn huur mogelijk niet meer kan betalen en de leveranciers van zijn producten moet afbellen.

Bij overmacht luistert het nauw. Als bijvoorbeeld wordt gedacht aan sluiting van de rechtbanken voor publiek, sluit die sluiting niet uit dat de gebouwen nog steeds moeten worden schoongemaakt. De schoonmaker kan ook nog steeds fysiek het gebouw in; dat gebouw staat er immers nog. In dat geval kan de rechtspraak vanwege de sluiting niet de overmacht-kaart trekken. Van belang is om te kijken wat het contract over dergelijke situaties zegt. Staart u zich dan niet blind op de term ‘Corona’ maar kijk over de overmachtbepaling iets regelt over epidemie, ziekte of overheidsingrijpen in het algemeen. Indien het contract niets zegt, is een snelle toetst of de maatregelen vrijwillig zijn getroffen, danwel het gevolg van een maatregel van overheidswege.

Indien sprake is van overmacht, kan de overeenkomst worden ontbonden, maar is schadevergoeding uit den boze.

Overmacht is aanwezig als a.  de toegezegde prestatie niet wordt geleverd, maar b.  degene die moet presteren daar geen schuld…

Geen overmacht? En dan?

maart 21, 2020 12:00 pm Gepubliceerd door

Als wordt vastgesteld dat je contractpartner zich niet op overmacht kan beroepen, moet hij in principe de overeenkomst nakomen. Doet hij dat niet, is hij schadeplichtig en mag je bijvoorbeeld winstderving en doorlopende kosten vorderen.  Echter, het is de vraag of dit juridische gelijk je ook commercieel gaat helpen.  Wij schatten in dat de Corona crisis namelijk op een gegeven moment eindigt en dan zal een eventueel halsstarrige houding je niet in dank worden afgenomen. Bedenk dus goed of het ‘juridische korte termijn succes’ opweegt tegen de ‘commerciële lange termijn gevolgen’.

Als wordt vastgesteld dat je contractpartner zich niet op overmacht kan beroepen, moet hij in principe de overeenkomst nakomen. Doet…

Mijn leverancier of afnemer geeft aan de overeenkomst niet na te kunnen komen. Wat nu?

maart 21, 2020 11:00 am Gepubliceerd door

Eerst moet worden nagegaan of de niet-nakoming komt doordat de overheid maatregelen afkondigt of dat het een eigen beslissing betreft.
Als de overheid bepaalde activiteiten verbiedt (zoals evenementen met meer dan 100 aanwezigen, of zoals geldt per 24 maart 2020, álle evenementen en samenkomsten) of bepaalde maatregelen beveelt (zoals integrale sluiting van horeca, sportclubs en andere vrije tijdsbestedingen) is overmacht een gegeven en kan nakoming of schadevergoeding niet verlangd worden.
Als de sluiting een eigen initiatief is, kan de overmacht-kaart in principe niet worden getrokken. Dit is een zuiver juridisch oordeel: uitdrukkelijk geen moreel oordeel.

Eerst moet worden nagegaan of de niet-nakoming komt doordat de overheid maatregelen afkondigt of dat het een eigen beslissing betreft.…

Let op! U verlaat de site facily LAW Mediation! X Doorgaan