Eerst moet worden nagegaan of de niet-nakoming komt doordat de overheid maatregelen afkondigt of dat het een eigen beslissing betreft.
Als de overheid bepaalde activiteiten verbiedt (zoals evenementen met meer dan 100 aanwezigen, of zoals geldt per 24 maart 2020, álle evenementen en samenkomsten) of bepaalde maatregelen beveelt (zoals integrale sluiting van horeca, sportclubs en andere vrije tijdsbestedingen) is overmacht een gegeven en kan nakoming of schadevergoeding niet verlangd worden.
Als de sluiting een eigen initiatief is, kan de overmacht-kaart in principe niet worden getrokken. Dit is een zuiver juridisch oordeel: uitdrukkelijk geen moreel oordeel.

Let op! U verlaat de site facily LAW Mediation! X Doorgaan