Overmacht is aanwezig als
a.  de toegezegde prestatie niet wordt geleverd, maar
b.  degene die moet presteren daar geen schuld aan heeft, en
c.  het uitblijven van de prestatie op grond van de wet, de overeenkomst en de algemeen in Nederland levende opvattingen, niet voor zijn rekening en risico komt.

Bij overmacht gaat het vrijwel altijd om situaties die degene die moet presteren, niet kan beïnvloeden. Denk hierbij aan de door de overheid opgelegde sluiting van restaurants etc., waardoor de restauranthouder geen inkomsten meer kan genereren en zijn huur mogelijk niet meer kan betalen en de leveranciers van zijn producten moet afbellen.

Bij overmacht luistert het nauw. Als bijvoorbeeld wordt gedacht aan sluiting van de rechtbanken voor publiek, sluit die sluiting niet uit dat de gebouwen nog steeds moeten worden schoongemaakt. De schoonmaker kan ook nog steeds fysiek het gebouw in; dat gebouw staat er immers nog. In dat geval kan de rechtspraak vanwege de sluiting niet de overmacht-kaart trekken. Van belang is om te kijken wat het contract over dergelijke situaties zegt. Staart u zich dan niet blind op de term ‘Corona’ maar kijk over de overmachtbepaling iets regelt over epidemie, ziekte of overheidsingrijpen in het algemeen. Indien het contract niets zegt, is een snelle toetst of de maatregelen vrijwillig zijn getroffen, danwel het gevolg van een maatregel van overheidswege.

Indien sprake is van overmacht, kan de overeenkomst worden ontbonden, maar is schadevergoeding uit den boze.

Let op! U verlaat de site facily LAW Mediation! X Doorgaan