“Eigen baas” zijn ligt voor sommige mensen voor de hand. Het opgegroeid zijn in een ondernemersomgeving of het al op jonge leeftijd ondernemingszin hebben, kan hieraan ten grondslag liggen. Voor anderen ligt het niet zo voor de hand en zij worden ondernemer omdat zij erg goed zijn in hun beroep en hiermee als ondernemer een inkomen willen verwerven. Ook kan het gebeuren dat iemand na een ontslag als werknemer de overstap naar ondernemer maakt.

De Kamer van Koophandel geeft een heleboel algemene tips aan mensen die de overstap naar zelfstandig ondernemer maken. Zo wordt aangeraden te starten met onderzoek naar je eigen mogelijkheden en kwaliteiten en het schrijven van een ondernemingsplan. Ook is het belangrijk de markt te verkennen (wat is bijvoorbeeld je concurrentiepositie), een strategie te bepalen en een financieel plan op te stellen. Naast het bedenken van een unieke bedrijfsnaam (check wel goed of deze naam nog niet bestaat!) is het belangrijk te bepalen welke rechtsvorm je voor je onderneming kiest. Hierbij, en bij het bepalen of jouw bedrijf aan de wettelijke eisen voldoet en het opstellen van bijvoorbeeld je algemene voorwaarden, kan facily LAW een startend ondernemer vanaf het begin af aan goed van dienst zijn. facily LAW kan startende ondernemers – in tegenstelling tot de Kamer van Koophandel die vooral veel algemene tips geeft – de complete juridische ondersteuning op dit gebied bieden, toegespitst op de specifieke wensen van deze startende ondernemer.

Kies je voor een eenmanszaak als rechtsvorm?

Degene die ondernemer wordt, doet dit vaak in de vorm van een eenmanszaak. De keuze voor de eenmanszaak als rechtsvorm ligt voor de hand, omdat de oprichting hiervan eenvoudig en niet kostbaar is. De eenmanszaak is, naast de rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (kort gezegd: de B.V.) de meest voorkomende rechtsvorm voor ondernemingen in Nederland. Maar wat doe je in het geval van een gewenste samenwerking?

Rechtsvorm voor samenwerkingsverband 1: de maatschap

Wanneer een ondernemer bijvoorbeeld een bedrijfspand wil gaan huren, kunnen de kosten hiervan zó hoog zijn dat het moeilijk is om deze alleen te dragen. Het starten van een maatschap als samenwerking om deze kosten te delen, kan dan een uitkomst bieden.

Oorspronkelijk is de maatschap een persoonsgebonden samenwerkingsvorm. Dit blijkt onder andere uit het feit dat de dood van een vennoot een reden is voor ontbinding van de maatschap (artikel 7a:1683 BW). In het verleden werd vaak gesteld dat de maatschap zich leende voor de uitoefening van het vrije beroep en de vennootschap onder firma (V.O.F.) voor de uitoefening van een bedrijf. Dat dit niet per definitie zo hoeft te zijn, bewijst het groot aantal maatschappen onder dokters, advocaten en accountants.

Rechtsvorm voor samenwerkingsverband 2: de vennootschap onder firma

De V.O.F. is een rechtsvorm die voor bepaalde of onbepaalde tijd kan worden aangegaan. Artikel 16 WVK (Wetboek van Koophandel) omschrijft de V.O.F. als een maatschap voor de uitoefening van een bedrijf die onder een gemeenschappelijke naam is aangegaan. Het oprichten van een V.O.F. als samenwerking voor bepaalde tijd zou bijvoorbeeld heel goed kunnen bij het inschrijven voor een grote opdracht en op deze manier te kunnen concurreren met een grotere partij. De V.O.F. is een samenwerking die wordt aangegaan bij authentieke of onderhandse akte. Kenmerkend voor de V.O.F. zijn de inschrijving in het handelsregister en het afgescheiden vermogen. Ben jezelf er wel van bewust dat het oprichten van een V.O.F. verplichtingen schept voor de vennoten, neem dus niet zomaar het besluit om op deze, of een andere, wijze een samenwerking aan te gaan.

Rechtsvorm voor samenwerkingsverband 3: de commanditaire vennootschap

In sommige gevallen is er geen behoefte aan een samenwerking op uitvoerend vlak, maar ligt de behoefte in de vraag naar een vennootschap bij wijze van geldschieting. In dit geval zou een Commanditaire Vennootschap (C.V.) als rechtsvorm uitkomst kunnen bieden. Er is bij een C.V. sprake van beherende en stille vennoten. Als er sprake is van meerdere beherende vennoten binnen de C.V., dan hebben zij dezelfde rechtspositie als bij de V.O.F. De stille, of commanditaire, vennoot heeft de positie van postconcurrente geldschieter. Tegenover schuldeisers is de stille vennoot alleen met zijn commanditair aandeel gebonden. Wanneer de stille vennoot daden van beheer voor de C.V. verricht, is hij, net als de beherende vennoot of vennoten, hoofdelijk aansprakelijk. De C.V. zien we als rechtsvorm soms terug als samenwerking in familieverhoudingen. De oudere generatie geeft de jongere generatie de gelegenheid als ondernemer te starten door op te treden als stille vennoot.

Nog een ander samenwerkingsverband: de franchiseorganisatie

Er is ook een mogelijkheid om samen te werken in een franchiseorganisatie. Dit betekent dat je als zelfstandig ondernemer werkt onder een grotere organisatie en het merk van de franchisegever voert en uitdraagt. facily LAW werkt ook op die manier. Onze franchisenemers ervaren hun aansluiting bij de franchiseformule als een verrijking van hun ondernemerschap. “Ondanks dat ik alleen werk in mijn adviesbureau, heb ik de mogelijkheid te overleggen met collega’s of bij grote drukte en bij zaken die buiten mijn rechtsgebieden vallen, die zaken aan een collega door te geven”, aldus franchisenemer Jean-Paul Buijs. Nog een ander voordeel van een franchiseorganisatie is het onderdeel zijn van een sterk en gevestigd merk; je hoeft dus geen “brand” meer op te bouwen, omdat het merk waar je deel van uitmaakt al staat. In een franchiseorganisatie heeft een franchisenemer vaak ook ondersteuning vanuit de franchisegever op administratief gebied en op het gebied van PR & marketing. Zoals gezegd, blijft een franchisenemer in een franchiseorganisatie altijd zelfstandig ondernemer en drijft hij voor eigen rekening en risico deze onderneming; de franchisenemer blijft zelf verantwoordelijk voor het vinden van klanten en het genereren van omzet.

Kortom, welke rechtsvorm je ook kiest voor je onderneming, facily LAW kan je van begin tot eind bijstaan in de oprichting ervan en het opstellen van de benodigde juridische documenten. Mocht je vragen hebben over welke rechtsvorm of samenwerkingsvorm het beste bij jouw situatie past, of wil je een overeenkomst of algemene voorwaarden op laten stellen om de door jou en je samenwerkingspartner(s) gemaakte afspraken op de juiste wijze vast te laten leggen? Neem dan contact met ons op; onze juristen kunnen je dan adviseren en bijstaan.

Let op! U verlaat de site facily LAW Mediation! X Doorgaan