In januari dit jaar is op onze salarisstrook veel veranderd. Zo zijn de belastingtarieven verlaagd en is de heffingskorting verhoogd. Dit heeft ertoe geleid dat we een hoger nettoloon hebben mogen ontvangen. Dit artikel gaat echter niet over de wijzigingen die het gevolg zijn van belastingmaatregelen, maar om iets heel anders: de toekenning van toeslagen en de gevolgen voor het vaststellen van de transitievergoeding.

De diverse toeslagen op een salarisstrook

Wij zien toeslagen op salarisstrook staan zoals: persoonlijke toeslag, vestigingstoeslag, functietoeslag, maar ook arbeidsmarkttoeslagen, wervingstoeslag en nog meer van dit soort exotische termen. Het probleem zit hem echter niet in de creativiteit van de toeslag of de naam ervan, maar zit het in het feit dat bij de introductie niet omschreven staat of de toeslag vast of tijdelijk is, of de toeslag wel of niet meetelt voor transitievergoeding en pensioenregeling en of de toeslag wel of niet geïndexeerd wordt.

Toeslagen en vaststellen van de transitievergoeding

Bij het vaststellen van de transitievergoeding zien wij in onze praktijk met enige regelmaat een discussie ontstaan over de bestanddelen waarover de transitievergoeding moet worden berekend. Die discussie ontstaat dan vaak over de vele vormen van toeslagen en het gebrek van een goede omschrijving bij de toekenning hiervan.
Het is natuurlijk goed voor te stellen dat werknemers van mening zullen zijn dat de toeslagen altijd mee moeten tellen bij de berekening en het vaststellen van de transitievergoeding. De werkgever zal van mening zijn dat de toeslagen niet moeten worden meegenomen.

Het is zaak dat werkgevers bij het gebruik van allerlei toeslagen duidelijkheid verschaffen wat nu wel en wat niet meegenomen moet worden in de berekening en het vaststellen van de transitievergoeding. Dat moet natuurlijk gebeuren bij de introductie van een toeslag en niet pas achteraf. Maar dat spreekt voor zich, zou je zo aannemen. Helaas is dat in de praktijk niet altijd het geval.

Uitspraak rechter na discussie over toeslagen en het vaststellen van de transitievergoeding

Zo heeft in 2016 een rechter de werkgever er fijntjes op gewezen dat een persoonlijke toeslag die de werknemer toegekend had gekregen, ook mee moest tellen in de berekening van de transitievergoeding. In deze casus ging het, kort gezegd, om het volgende: een werknemer kreeg ontslag na een langdurige arbeidsongeschiktheid. De werkgever was van mening dat de transitievergoeding op € 0,00 kon worden gesteld, omdat de werknemer na de langdurige arbeidsongeschiktheid geen loon meer kreeg betaald (de arbeidsongeschiktheid was langer dan 104 weken). De werknemer was het hier niet mee eens. De werknemer stelde dat het loon dat in de berekening van de transitievergoeding moest worden betrokken, gelijk was aan het loon alsof de werknemer niet arbeidsongeschikt zou zijn. De werknemer stelde daarbij ook dat de persoonlijke toeslag meegerekend moest worden. De rechter ging hierin mee (zie hier de uitspraak van de rechter in deze procedure).

Hoe verschaf je meer duidelijkheid over de diverse toeslagen?

Nu zal de persoonlijke toeslag niet altijd tot discussies hoeven te leiden. Vaak zie je namelijk dat deze persoonlijke toeslag wordt toegekend als gevolg van een loon dat hoger ligt dat het cao-loon, of omdat de werknemer bijzondere talenten heeft. Maar hoe zit dat dan met de andere toeslagen?

Door in een personeelsreglement of bedrijfsreglement te omschrijven wat de doelstelling van een toeslag is, of de toeslag tijdelijk of blijvend is, of de toeslag gekoppeld is aan een bijzondere voorwaarde, zoals vestigingstoeslag etc., is het voor iedereen duidelijk wat een toeslag voor hem of haar betekent. Ook moet duidelijk in het personeelsreglement of bedrijfsreglement benoemd worden of de toeslag meetelt bij de vaststelling van de uitkering bij ziekte, in de pensioenregeling en/of transitievergoeding.

facily LAW kan je behulpzaam zijn bij het duidelijk omschrijven van de doelstelling en de gevolgen van het toekennen van een toeslag. Indien je daar behoefte aan hebt, kun je natuurlijk altijd – geheel vrijblijvend – contact met ons opnemen hierover.

 

Let op! U verlaat de site facily LAW Mediation! X Doorgaan