Wat is een vakantiekracht?

Laten we eerst eens kijken wat een vakantiekracht is. Er zijn verschillende definities te vinden in verschillende cao’s, over het algemeen zijn het scholieren of studenten die tijdens de vakanties van hun opleiding tijdelijk werk verrichten. In veel gevallen zal het om minderjarigen gaan die een baantje zoeken als vakantiekracht. De wet maakt als het gaat om arbeidsomstandigheden en werktijden onderscheid tussen: kinderen (13-, 14- en 15-jarigen) en jeugdigen (16- en 17-jarigen). De werkgever dient zich te houden aan de regels die er zijn om jonge arbeidskrachten te beschermen. De Inspectie SZW ziet toe op handhaving van de regels omtrent werkomstandigheden, dus ook die van de vakantiekracht.

Wat voor werkzaamheden mag een vakantiekracht doen?

Net als alle andere werknemers worden ook vakantiekrachten door de wet beschermd tegen werk wat schadelijk is voor de gezondheid of gevaar oplevert. Voor kinderen en jeugdigen gelden aanvullende regels voor toegestane werkzaamheden.

Hieronder worden wat wettelijke regels weergegeven, maar let op: in diverse cao’s kunnen aanvullende voorwaarden zijn opgenomen!

  • 13- en 14-jarigen mogen klusjes doen rond het huis en in de buurt zoals oppassen bij familie of kennissen of auto’s wassen. Zij mogen ook helpen bij lichte werkzaamheden zoals vakken vullen en het plukken van groenten en fruit. Kinderen van 13 en 14 jaar moeten altijd onder toezicht staan van een volwassene en mogen niet zelfstandig werkzaamheden uitvoeren. Zij mogen niet werken in een fabriek of met (of bij) machines.
  • 15-jarigen mogen zelfstandig licht niet-industriële werkzaamheden verrichten. Ze mogen bijvoorbeeld kranten bezorgen, vakken vullen, groenten en fruit plukken of werken bij een museum. Vanaf 15 jaar mag een jongere zich ook inschrijven bij een uitzendbureau.
  • 16- en 17-jarigen mogen allerlei soorten werk doen, als het maar niet gevaarlijk of schadelijk is voor de gezondheid, en hen niet verhindert naar school te gaan. Zij mogen bijvoorbeeld niet werken met schadelijke stoffen.

Wat zijn de toegestane werktijden voor een vakantiekracht?

De wet beschermt kinderen en jeugdigen die werken als vakantiekracht tegen te lange werkdagen of werken op te late tijdstippen.

  • 13- en 14-jarigen mogen maximaal 7 uur per dag werken, tussen 07:00 en 19:00 uur. Ze mogen maximaal 35 uur per week en maximaal 5 dagen achter elkaar werken. Ze hebben recht op een half uur pauze als ze 4,5 uur of meer op een dag werken. Werken op zondag mag niet. En als ze 2 dagen achter elkaar werken, moeten ze daartussen minimaal 14 uur rust hebben gehad.
  • 15-jarigen mogen maximaal 8 uur per dag werken – tussen 07:00 en 21:00 uur – en niet meer dan 40 uur per week. Ook zij mogen niet meer dan 5 dagen achter elkaar werken en hebben recht op een half uur pauze als ze op een dag 4,5 uur of meer werken. Elke 2 werkdagen moeten ze minimaal 12 uur rusten. Als het in uw bedrijf gebruikelijk is dat op zondag wordt gewerkt, mogen zij dat ook. Wel is toestemming van hun ouders nodig en mogen ze niet meer dan 11 zondagen in 16 weken werken.
  • 16- en 17 jarigen mogen 9 uur per dag werken – tussen 07:00 en 23:00 uur – maar niet meer dan 45 uur per week, met een half uur pauze bij 4,5 uur achtereen werk op een dag. In 4 weken mag maximaal 160 uur worden gewerkt, als ze elke week minimaal anderhalve dag vrij zijn en elke 2 werkdagen minstens 12 uur rust hebben. Als ze ook op zondag werken, geldt een minimum van 13 vrije zondagen per jaar (52 weken)

Wat moet een vakantiekracht verdienen?

Werknemers van 15 tot en met 21 jaar hebben recht op een deel van het minimumloon: het minimumjeugdloon. Vanaf 22 jaar geldt het wettelijk minimumloon. Voor de groep 13- en 14-jarigen geldt de verplichting van het minimumjeugdloon niet.

Wat voor arbeidsovereenkomst sluit je met een vakantiekracht af?

Meestal sluit je als tijdelijk werkgever met een vakantiekracht een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd af. In de volksmond hoor je wel eens te termen “0-urencontract”, “contract op oproepbasis” of “vakantiecontract”. In basis zijn dit alle arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Voor minderjarigen tot 16 jaar geldt dat zij voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst toestemming nodig hebben van hun ouders of voogd. Dat betekent dat het voor de werkgever van deze minderjarige vakantiekracht verstandig is om de ouders/voogd mee te laten tekenen. Als een minderjarige al 4 weken in een organisatie werkt, mag de werkgever ervan uitgaan dat ouders of voogd daarvoor hun toestemming hebben gegeven.

Mocht je na het lezen van dit artikel vragen hebben over het aannemen en inzetten van vakantiekrachten. Of mocht je andere vragen hebben op arbeidsrechtelijk gebied, neem dan contact op met de arbeidsrechtspecialisten van facily LAW.

Let op! U verlaat de site facily LAW Mediation! X Doorgaan