Archiven

Wat is er geregeld voor ZZP’ers?

maart 21, 2020 4:00 pm Gepubliceerd door

Er is een tijdelijke, versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers (waaronder ZZP’ers) te ondersteunen. Die regeling zal worden uitgevoerd door de gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden (NOW 1.0) en vervolgens voor een periode van maximaal 4 maanden (NOW 2.0) en vervallend op 1 oktober 2020, via een versnelde procedure, een aanvullend inkomen krijgen tot het sociaal minimum. Deze regeling valt onder de bijzondere bijstand. Dit aanvullend inkomen hoeft niet te worden terugbetaald. Daarbij is er bij deze tijdelijke bijstandsregeling onder NOW 1.0 geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Onder NOW 2.0 zal de partnertoets wel plaatsvinden.

Er bestaat een aantal regelingen voor ZZP’ers:
a.   Tozo 2 (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, en opvolger van Tozo 1).  Zie voor toelichting de separate vraag en antwoord over Tozo 2.
b.  TVL (opvolger van TOGS). Zie verder de toelichting over TVL.
c.   Verruiming borgstelling MKB kredieten (BMKB-C). Met deze regeling kun je bij je eigen bank afspraken maken waardoor je eenvoudiger en sneller een krediet kunt afsluiten of een bestaande
financiering kunt uitbreiden. Om de procedure te versnellen heeft de overheid met banken afspraken gemaakt over de beoordeling van kredietaanvragen. Meer informatie lees je op:
https://www.kvk.nl/corona/bmkb-c–borgstelling-mkb-kredieten-verruimd/
d.  Belastingmaatregelen voor ondernemers waaronder betalingsuitstel en lagere rente.
e.  Uitstel van aflossing op leningen bij banken.

Er is een tijdelijke, versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers (waaronder ZZP’ers) te ondersteunen. Die regeling zal worden uitgevoerd door de…

Tozo 1 wordt Tozo 2 en geldt tot eind september 2020.

maart 21, 2020 3:50 pm Gepubliceerd door

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt, met aangepaste voorwaarden met 4 maanden verlengd tot eind september. De verlengde regeling heet Tozo 2. Met de verlenging kunnen ondernemers die nu een uitkering levensonderhoud krijgen en aan de voorwaarden van Tozo 2 voldoen, tot en met september een Tozo-uitkering ontvangen. De Tozo 2 staat ook open voor nieuwe aanvragen.

De voorwaarden van Tozo 1 en 2 zijn grotendeels hetzelfde. Belangrijk verschil: bij Tozo 2 telt wél mee wat het inkomen van de partner is voor het vaststellen van de hoogte van de uitkering. Bij Tozo 1 gold deze partnertoets niet.
De partnerinkomenstoets wordt uitgevoerd als je de aanvullende uitkering levensonderhoud aanvraagt. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, heb je geen recht op deze regeling.

Ook de lening voor bedrijfskapitaal binnen de Tozo wordt verlengd. Het maximaal te lenen bedrag binnen de Tozo is 10.157 euro.

Tozo 2 geldt voor de maanden juni, juli, augustus en september en loopt op 1 oktober 2020 af. Aanvragen van Tozo 2 kan per 1 juni via de woongemeente. De exacte startdatum voor de aanvraag kan per gemeente verschillen.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt, met aangepaste voorwaarden met 4 maanden verlengd tot eind september. De verlengde regeling…

TVL is de opvolger van de TOGS regeling voor ZZP’ers.

maart 21, 2020 2:00 pm Gepubliceerd door

Deze TVL regeling (Tegemoetkoming Vaste Lasten) is vanaf half juni de opvolger van de TOGS en is bedoeld voor mkb-bedrijven die structureel meer dan 30% omzetverlies leiden door de coronacrisis. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen tot 50.000 euro tegemoetkoming krijgen om vaste lasten (excl. loonkosten) op te kunnen blijven brengen.

Bedrijven in sectoren die in aanmerking komen voor de TOGS kunnen straks van de TVL gebruikmaken. Voor de regeling is een miljard euro uitgetrokken. De TVL wordt uitgevoerd door RVO. Aanvragen kan naar verwachting vanaf half juni. Op dat moment loopt de TOGS-regeling af. De TVL gaat met terugwerkende kracht in op 1 juni en loopt af op 30 september 2020. De TOGS loopt weliswaar af op 15 juni, maar is tot 26 juni aan te vragen bij RVO. De aanvraagperiodes van de twee regelingen overlappen dus deels.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tvl

Deze TVL regeling (Tegemoetkoming Vaste Lasten) is vanaf half juni de opvolger van de TOGS en is bedoeld voor mkb-bedrijven…

Startupregeling COL, wat is dat?

maart 21, 2020 1:30 pm Gepubliceerd door

Vanwege het grote aantal aanvragen is een tweede tranche van 150 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de Corona-Overbruggingslening (COL). Met deze kredietregeling kunnen startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers via Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROMS) een aanvraag indienen. Eerder was hier 100 miljoen euro voor gereserveerd.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/25/coronavirus-overbruggingskrediet-gericht-op-startups-en-scale-ups-vanaf-29-april-beschikbaar

Vanwege het grote aantal aanvragen is een tweede tranche van 150 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de Corona-Overbruggingslening (COL). Met…

Let op! U verlaat de site facily LAW Mediation! X Doorgaan