Er is een tijdelijke, versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers (waaronder ZZP’ers) te ondersteunen. Die regeling zal worden uitgevoerd door de gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden (NOW 1.0) en vervolgens voor een periode van maximaal 4 maanden (NOW 2.0) en vervallend op 1 oktober 2020, via een versnelde procedure, een aanvullend inkomen krijgen tot het sociaal minimum. Deze regeling valt onder de bijzondere bijstand. Dit aanvullend inkomen hoeft niet te worden terugbetaald. Daarbij is er bij deze tijdelijke bijstandsregeling onder NOW 1.0 geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Onder NOW 2.0 zal de partnertoets wel plaatsvinden.

Er bestaat een aantal regelingen voor ZZP’ers:
a.   Tozo 2 (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, en opvolger van Tozo 1).  Zie voor toelichting de separate vraag en antwoord over Tozo 2.
b.  TVL (opvolger van TOGS). Zie verder de toelichting over TVL.
c.   Verruiming borgstelling MKB kredieten (BMKB-C). Met deze regeling kun je bij je eigen bank afspraken maken waardoor je eenvoudiger en sneller een krediet kunt afsluiten of een bestaande
financiering kunt uitbreiden. Om de procedure te versnellen heeft de overheid met banken afspraken gemaakt over de beoordeling van kredietaanvragen. Meer informatie lees je op:
https://www.kvk.nl/corona/bmkb-c–borgstelling-mkb-kredieten-verruimd/
d.  Belastingmaatregelen voor ondernemers waaronder betalingsuitstel en lagere rente.
e.  Uitstel van aflossing op leningen bij banken.

Let op! U verlaat de site facily LAW Mediation! X Doorgaan