In maart 2022 is het twee jaar geleden dat in Nederland alles op slot ging vanwege de coronapandemie. Vliegreizen werden massaal geannuleerd door luchtvaartmaatschappijen en reisbureaus. Om niet de gehele reiswereld in te laten storten, werden er coronavouchers uitgedeeld in plaats van het geld terug te storten aan de reizigers, zoals de wet voorschrijft. De gedachte hierachter was dat de reiziger kon dan na de pandemie de coronavoucher inwisselen voor een nieuwe reis. Veel reizigers hadden hier begrip voor en hebben een voucher aangenomen.

Ondanks dat we nog steeds in de pandemie verkeren, werden de reisregels in de zomer van 2021 tijdelijk wat versoepeld. Toen zijn alweer de nodige vouchers ingewisseld voor nieuwe vliegreizen. Helaas is dit niet in alle gevallen gebeurd. Er liggen nog genoeg vouchers voor geannuleerde vliegtickets bij reizigers thuis. Belangrijk te weten, is dat de vervaltermijn van de vouchers voor vliegtickets twee jaar bedraagt na het moment dat je oorspronkelijke vliegreis zou aankomen op de eindbestemming. De eerste vouchers vervallen dus per maart 2022.

Luchtvaartmaatschappijen betalen coronavouchers niet uit

Afgelopen vrijdag besteedde het programma Meldpunt hier al aandacht aan. Een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft de reizigers inmiddels hun geld teruggestort, maar dat geldt zeker niet voor alle maatschappijen. De maatschappijen die nog niet terugbetaald hebben, zoals KLM en Transavia, geven aan dat zij het geld wel aan de betreffende reisorganisaties hebben terugbetaald en geven hen de schuld dat zij het geld niet aan de reiziger hebben doorgestort. Een voorbeeld hiervan is D-reizen. Zoals bekend, is D-reizen inmiddels failliet verklaard, waardoor de reizigers hun geld nooit ontvangen hebben. De reiziger lijkt daardoor de dupe te worden.

Waakhond luchtvaartmaatschappijen deelt boetes uit

De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) is de waakhond op het gebied van luchtvaartmaatschappijen. De ILT is van mening dat luchtvaartmaatschappijen, die het geld al aan de reisbureaus hadden overgemaakt, toch ook nog een keer het bedrag aan de reiziger moeten terugstorten. Zij hebben de niet betalende luchtvaartmaatschappijen, die overigens in de lucht gehouden worden met staatssteun, inmiddels boetes opgelegd. Ondanks dat deze boetes oplopen, wordt er nog altijd niet tot betaling overgegaan.

Uitspraak rechtbank over uitbetalen coronavouchers

Ook de rechtbank Amsterdam heeft zich uitgesproken over het feit dat de luchtvaartmaatschappijen het geld rechtstreeks aan de reizigers moeten terugbetalen. Dat luchtvaartmaatschappijen de reisbemiddelaar wel al terugbetaald hadden, wordt niet als een “bevrijdende” betaling gezien. De luchtvaartmaatschappij dient het bedrag (alsnog) rechtstreeks aan de reiziger te voldoen.

De Consumentenbond, maar ook de ANVR vinden het onbegrijpelijk dat de maatschappijen hun verantwoordelijkheid niet nemen, terwijl zij er al meermaals op gewezen zijn dat zij rechtstreeks aan de reizigers moeten uitbetalen.

Verschil verjaring en verval

De reizigers die de dupe lijken te worden, hebben vaak al een hele papierwinkel met correspondentie tussen hen en de betreffende luchtvaartmaatschappij liggen. Je leest vaak dat je een vordering kunt stuiten door telkens de andere partij een brief te sturen, waarin je aangeeft dat je nog altijd aanspraak wenst te maken op de vordering. De lopende verjaringstermijn stopt daarmee en er start een nieuwe termijn. Dit kan lange tijd doorlopen. Maar let op, dit geldt echter niet voor de coronavouchers voor vliegtickets. Hierbij worden namelijk vervaltermijnen gehanteerd. Vervaltermijnen kunnen niet gestuit worden; er dient een gerechtelijke procedure gestart te worden. Doe je dit niet tijdig, dan dreigt je vordering volledig te vervallen en sta je met lege handen. Aan de coronavouchers voor vliegtickets hangt een vervaltermijn van twee jaar. Nu de eerste vouchers in maart 2020 zijn uitgegeven, komt deze vervaldatum dus rap dichterbij. Hoewel de vervaltermijn op de vouchers bij ILT onder vuur ligt en ILT meent dat het geld na afloop van de geldigheidsduur van de voucher moet worden terugbetaald, als de voucher niet is genoten, is het verstandig het hierop niet te laten aankomen.

Stel je claim m.b.t. je coronavoucher veilig!

Heb jij nog een ongebruikte voucher voor een los ticket of geannuleerde vlucht zonder voucher? En verloopt de termijn hiervan binnenkort? Onderneem dan nu al actie! Stuur de luchtvaartmaatschappij (nogmaals) een aangetekende brief waarin je je geld terugvraagt. Geef de luchtvaartmaatschappij nog twee weken de tijd om dit in orde te maken. Reageren ze niet? Neem dan contact met ons op. Onze specialisten kunnen je helpen met het opstellen van een dagvaarding en jou bijstaan in de procedure bij de rechtbank.

NB: bij pakketreizen gelden andere regels dan voor losse vliegtickets.

Let op! U verlaat de site facily LAW Mediation! X Doorgaan