Op dit moment ligt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) bij de Eerste Kamer. De wet komt voort uit de conclusie van de overheid dat de arbeidsmarkt uit balans is geraakt. Daarbij geeft de regering de economische crisis als belangrijkste oorzaak aan.

De redenen voor WAB

Natuurlijk is de invloed van de economische crisis niet uit te sluiten. Maar de regering zou ook eens naar zichzelf moeten kijken voor wat betreft de risico’s die zij voor werkgevers door wetgeving heeft gecreëerd. Neem nu loondoorbetaling bij ziekte. 104 weken is ongekend hoog en brengt voor alle werkgevers, maar vooral voor kleine werkgevers, enorme risico’s met zich mee. Of de keten van tijdelijke dienstverbanden die door de Wet werk en zekerheid (Wwz) verder ingeperkt is. En ook een onwenselijke en ongekende uitwas van diezelfde Wet werk en zekerheid: het ontslagrecht. Bij de introductie van de Wwz zou het makkelijker worden personeel aan te nemen omdat afscheid nemen ook eenvoudiger zou worden. Niets is minder waar gebleken, de ontslaggronden moesten voldragen zijn waardoor het moeilijk werd om van werknemers indien dit noodzakelijk zou zijn – en laten wij eerlijk zijn: in sommige gevallen zou het voor beide partijen zelfs beter zijn – af te komen.

Gaat WAB werken?

In het regeerakkoord heeft de regering dan ook een groot aantal maatregelen opgenomen die terugkomen in de WAB. Het is echter de vraag of de maatregelen de arbeidsmarkt werkelijk in balans gaan brengen. Veel deskundigen op dit gebied wagen hieraan te twijfelen.

Daarnaast kan ook gesteld worden dat het duurder zal gaan worden, omdat mensen vanaf dag één dat zij een arbeidscontract krijgen, al recht hebben op een transitievergoeding.

Gratis webinar WAB ter voorbereiding op de veranderingen

Kortom, er gaat veel veranderen en wij kunnen ons daar maar beter goed op voorbereiden. Om die reden organiseert facily LAW op dinsdag 23 april 2019 om 17:30 uur een gratis webinar over de WAB om geïnteresseerden mee te nemen in de veranderingen zoals die wellicht per 1 januari 2020 gaan gelden.

Aanmelden webinar WAB

Wil je deelnemen aan dit webinar? Klik dan HIER om je aan te melden.
Weet jij iemand die geïnteresseerd is, laat hem of haar zich dan ook aanmelden. Iedereen is welkom!

Let op! U verlaat de site facily LAW Mediation! X Doorgaan