Vanwege de uitbraak in Nederland van het coronavirus in februari/maart 2020 is er een nieuwe regeling: de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies van 20% of meer tegemoet te komen. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Ook uitzendbureaus kunnen voor de bij hen in dienst zijnde uitzendkrachten een beroep op de regeling doen.  De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. De regeling werktijdverkorting is dus gestopt.

De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met inmiddels nog eens 4 maanden.

De NOW 1.0 is live gegaan op maandag 6 april. De periode waarover je als ondernemer tegemoetkoming kan krijgen, hangt niet van deze datum af. Je kunt een tegemoetkoming krijgen voor een periode van 3 maanden. Die periode kan ingaan op 1 maart 2020, 1 april 2020 of 1 mei 2020.

Voor de periode juni, juli, augustus en september 2020 is inmiddels de NOW 2.0 regeling aangekondigd.

Let op! U verlaat de site facily LAW Mediation! X Doorgaan