In de eerste versie van de NOW 2.0 regeling werd vermeld dat de verplichting voor werkgevers om geen ontslag aan te vragen blijft bestaan, maar dat de korting op de subsidie wordt verlaagd van 150% naar 100%. Dat wil zeggen dat de subsidie gekort wordt met 100% van de loonsom(men) van de werknemer(s) waarvoor bedrijfseconomisch ontslag is aangevraagd.

Onder invloed van het debat in de Tweede Kamer en het overleg met Werkgeversorganisatie VNO-NCW en de Vakbonden, wordt deze afspraak, onder voorwaarden, versoepeld. Wij publiceren de exacte regeling zodra deze in detail bekend is gemaakt.

Let op! U verlaat de site facily LAW Mediation! X Doorgaan