Als werkgever geef je bij de aanvraag je verwachte omzetdaling op. Als het UWV positief oordeelt, keert het een voorschot van 80% uit, verspreid over 3 termijnen. Het eerste deel wordt uitbetaald binnen 2 tot 4 weken na de aanvraag.

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dien je vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist. Vervolgens zal UWV binnen 52 weken een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht. In die eindafrekening worden wijzigingen in de situatie tijdens het van kracht zijn van de NOW regeling verwerkt.

Achteraf wordt dus vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.

Let op! U verlaat de site facily LAW Mediation! X Doorgaan