De nieuwe NOW 3.0 regeling is gepubliceerd door de Rijksoverheid.
De essentie hiervan is de volgende:

*  De 3.0 regeling geldt tot 1 juli 2021 (3 tijdvakken van 3 maanden, waarbinnen aspecten van de regeling aangepast kunnen worden).
*  Met ingang van het tweede tijdvak (dus per 1 januari 2021) gaat het omzetverlies, waardoor aanspraak gemaakt kan worden op de regeling, van 20% naar 30%.
*  De steun over, die nu nog 90% van de loonkosten betreft, wordt geleidelijk afgebouwd van 80%, naar 70% naar 60%.
*  Ter compensatie van deze afbouw is de mogelijkheid in het leven geroepen om de loonsom te laten dalen (zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie) met 10%, 15% en 20%.
*  De korting op de subsidie die gold onder NOW 2.0 bij ontslag op bedrijfseconomische gronden, wordt losgelaten.
*  Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak van de NOW 3.0 regeling (dus in de maanden april, mei en juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon.

Zoals altijd met regelingen, subsidies en tegemoetkomingen kan per situatie binnen jouw bedrijf of organisatie een bepaalde aanpak effectiever zijn dan een andere. Heb je maatwerk advies nodig over de optimale inzet van de NOW 3.0 regeling? Stuur ons dan een e-mail met je contactgegevens: info@facilylawmediation.com

Let op! U verlaat de site facily LAW Mediation! X Doorgaan