Ziek zijn wil niet zeggen dat je ook arbeidsongeschikt bent. Deze regel gold al en blijft ook onder crisis gelden.  Het is dus noodzakelijk goed met de medewerker in gesprek te gaan of deze daadwerkelijk arbeidsongeschikt is. Als een medewerker ziek is en dus ook arbeidsongeschikt, moet er loon doorbetaald worden.

Als een medewerker naar huis wordt gestuurd door de opdrachtgever (of werkgever) dan is de medewerker niet per definitie ziek, maar kan hij door de maatregel geen werk uitvoeren.  Als hierdoor omzet wordt misgelopen en men voldoet aan de regels van het NOW, dan vallen deze uren daar ook onder.

 

Let op! U verlaat de site facily LAW Mediation! X Doorgaan