Pensioenopbouw gaat gewoon door, omdat pensioen wordt opgebouwd over het loon en het loon moet voor de volle 100% worden doorbetaald.

Let op! U verlaat de site facily LAW Mediation! X Doorgaan