Ja, dat moet om in aanmerking te komen voor de NOW. Overigens geldt dit altijd (100% doorbetaling) als er sprake is van een situatie die de medewerker niet aan te rekenen is. Het normale arbeidsrecht blijft immers gewoon van toepassing.

Let op! U verlaat de site facily LAW Mediation! X Doorgaan