De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is (afhankelijk van de terugval in omzet) maximaal 90% van de loonsom. Hoe groter de terugval in omzet, hoe hoger de tegemoetkoming. Bijvoorbeeld:
indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom;
indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom;
indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom.

Let op! U verlaat de site facily LAW Mediation! X Doorgaan