Als de medewerker niet zelf ziek is, maar een gezinslid wél, dan blijft de medewerker thuis op grond van een regel die buiten de invloedsfeer van de medewerker ligt. Het beschikbaar zijn van de NOW regeling moet leiden tot loonbetaling.

Let op! U verlaat de site facily LAW Mediation! X Doorgaan