Wat zijn influencers nu eigenlijk?

Als we Wikipedia erop naslaan wordt over influence-marketing geschreven […]Influencer-marketing is een vorm van marketing via sociale media waarbij geprobeerd wordt om met behulp van invloedrijke mensen, potentiële klanten te beïnvloeden. Vanwege hun grote aantal volgers en het succesvol overtuigen van hun publiek wat betreft hun opinies, levensstijl en ervaringen, worden ze ook wel socialemedia-influencers genoemd.[…].

Hieruit kan opgemaakt worden dat de informatie die influencers met hun volgers delen wordt gezien als betrouwbaar, eerlijk en authentiek, omdat hun publiek zich meer met hen kan identificeren. Aan de hand van verhalen, foto’s en video’s geven influencers een grote glimp van hun persoonlijk leven bloot aan hun volgers. Hierdoor lijkt het of een relatie opgebouwd wordt of al reeds opgebouwd is met de influencer.

Kijkend naar de informatie van de Kamer van Koophandel moet aan 5 voorwaarden worden voldaan om als influencer te worden aangemerkt:

 1. je bent actief op YouTube, Instagram of TikTok;
 2. je hebt 500.000 of meer volgers/abonnees;
 3. je plaatst regelmatig video’s (in de afgelopen 12 maanden minimaal 24 video’s);
 4. je verdient aan de video’s (in geld of gratis producten of diensten);
 5. je bent als ondernemer ingeschreven bij KvK.

Als aan deze 5 voorwaarden wordt voldaan, gelden per 1 juli 2022 de volgende regels voor influencers:

Influencers moeten zich aanmelden bij het Commissariaat voor de Media, de Stichting Reclamecode en het NICAM

Op de webpagina  van het Commissariaat voor de Media kan gecontroleerd worden of je – aan de hand van een aantal vragen – onder actief toezicht valt van het Commissariaat voor de Media. Als dat het geval is, ben je verplicht jezelf te registreren.

Als je reclame maakt, is aansluiting bij de Stichting Reclame Code wettelijk verplicht. Aanmelden kan via de website van de Stichting Reclame Code. Influencers vallen hier onder video-uploaders en vallen net als omroepen en video-on-demand-diensten onder de mediawet. Tenminste, als je reclame maakt in je video’s. Als je onder de mediawet valt en je je niet registreert, handel je in strijd met die mediawet. De sancties op overtreding zijn dan ook niet mals. Zo heeft de EO een sanctie opgelegd gekregen van € 164.000,00 naar aanleiding van een overtreding in het jeugdprogramma De Boomhut Battle.

Mochten influencers aan alle criteria voldoen, dan moeten zij zich als laatste aanmelden bij het NICAM. Door aanmelding bij het NICAM kan een influencer kijkers gaan waarschuwen voor beelden die mogelijk schadelijk zijn voor minderjarigen.

Aan welke simpele regels moeten influencers zich dan houden?

Als je influencer bent, zul je jezelf aan deze regels moeten houden:

Regel 1 – Wees helder over reclame

Reclame

 • Zorg dat reclame herkenbaar is.
 • Sluikreclame is verboden.
 • Gebruik geen subliminale technieken in je video. Dit betekent dat je geen verborgen boodschappen mag gebruiken.
 • Reclame voor medische handelingen is verboden.

Sponsoring

 • Zorg dat sponsoring herkenbaar is.
 • Vermeld aan het begin of einde van de video dat, en door wie, de video is gesponsord.
 • Sponsoring van video’s bestaande uit nieuws, actualiteiten of politieke informatie is verboden.
 • Specifieke aanprijzingen die aansporen tot het kopen of huren van producten of afnemen van diensten van sponsors zijn verboden.

Productplaatsing

 • Zorg dat productplaatsing herkenbaar is.
 • Specifieke aanprijzingen die aansporen tot het kopen of huren van producten of afname van diensten zijn verboden.
 • Zorg dat het product geen overmatige aandacht krijgt in de video.
 • Vermeld aan het begin en einde van de video dat sprake is van productplaatsing.
 • Productplaatsing is verboden in video’s bestaande uit nieuws- en actualiteitenprogramma’s, programma’s over consumentenzaken, programma’s kerkelijke of geestelijke aard en programma’s die in het bijzonder bestemd zijn voor kinderen jonger dan twaalf jaar.

Regel 2 – Houd rekening met minderjarigen

Bescherm kinderen tegen schadelijke content en houd je aan de regels die het NICAM stelt.

Regel 3 – Maak kenbaar wie je bent

Geef op je account duidelijk aan wie je bent en vermeld je contactgegevens. Geef ook op je account duidelijk aan dat je onder toezicht staat van het Commissariaat voor de Media.

Regel 4 – Bewaarplicht

Je bent verplicht je video’s tenminste twee weken te bewaren vanaf het moment dat je video’s online niet meer bekeken kunnen worden.

Wanneer moeten video’s voldoen aan de regels?
Vanaf het moment dat je voldoet aan de gestelde criteria moeten je video’s voldoen aan de regels. Video’s van voor 1 juli 2022 of voor het moment dat je aan gestelde criteria voldeed, hoeven niet met terugwerkende kracht te worden aangepast om alsnog aan de regels te voldoen.

Wij begrijpen dat de regels niet allemaal even duidelijk zijn. Mocht je hierover vragen hebben kun je contact opnemen met onze specialisten.

 

Let op! U verlaat de site facily LAW Mediation! X Doorgaan