Op 6 april 2020 heeft het kabinet de noodmaatregelen voor de ondernemers opengezet. Een van deze noodmaatregelen is Noodmaatregel ter Overbrugging van Werkgelegenheid, ook wel NOW-regeling genoemd.

Deze NOW-regeling is in het leven geroepen om werknemers binnen de onderneming te houden tijdens de lockdown die is opgelegd door de overheid in de strijd tegen het Coronavirus. Kort samengevat houdt deze regeling in dat werknemers 100% van het loon doorbetaald krijgen en de werkgever / onderneming bij het wegvallen van de omzet een compensatie krijgt. Bij het wegvallen van 100% van de omzet, is de compensatie 90%. Bij een lager percentage omzetverlies, is natuurlijk een lagere compensatie van toepassing.

Bij de introductie gaf minister Koolmees aan dat er bewust gekozen is voor een compensatie van maximaal 90%. De reden die hij hierbij gaf, was dat het kabinet van mening was dat 10% risico voor de ondernemers moest komen. Veel ondernemers verbaasden zich hierover, omdat de kosten niet alleen uit loonkosten bestaan. En toch heeft het kabinet besloten alleen deze compensatie toe te passen.

NOW-regeling aanvragen

Vanaf het openen van het loket tot aan zaterdag 18 april 2020 zijn er al 75.000 ondernemers die compensatie aangevraagd hebben. Ook stond in de krant dat er inmiddels 1,5 miljoen werknemers onder de regeling vallen. Dat klinkt als een succes van de regeling. Maar is dat ook zo?

NOW-regeling of toch ontslag?

Ons kantoor heeft inmiddels ruim 30 aanvragen NOW voor klanten ingediend. Maar als wij kijken naar ons totaal aantal klanten, zou dit veel meer moeten zijn als de regeling echt een succes zou zijn. “Wat speelt er dan bij de andere ondernemer?”, hoor ik je vragen.

Daar kan ik kort over zijn: de afweging of ontslag niet toch beter is. En ik kan je verklappen dat ontslag in veel gevallen cijfermatig beter is. Ik zal dit aan de hand van twee voorbeelden uitleggen (dit zijn natuurlijk geanonimiseerde voorbeelden). Onderstaande voorbeelden hebben dus betrekking op de 3 maanden van de compensatieregeling.

Voorbeeld 1: een horecaondernemer

Deze ondernemer heeft naast zichzelf nog 20 parttime medewerkers aan het werk. Laten wij eens aannemen dat de loonsom € 400.000 (20 x € 20.000) per jaar is. Inkoop € 300.000 en huur € 60.000 (400 m2 x € 150) en andere kosten € 10.000. De omzet is € 900.000.

Nu is de omzet door de maatregelen geheel weggevallen. Daarmee zou de NOW-compensatie € 90.000 bedragen. Met andere woorden, de ondernemer in dit voorbeeld heeft nog € 10.000 loonkosten. Daarnaast lopen zijn huurkosten en andere kosten van € 17.500 in deze periode door. Als hij zelf dan geen inkomsten neemt, dan heeft hij voor een periode van 3 maanden (zijnde de NOW-compensatieperiode) € 27.500 aan kosten. Als hij alle medewerkers ontslaat en dus GEEN medewerkers meer op de loonlijst heeft staan, dan zijn de kosten € 10.000 lager, dus houdt hij € 17.500 aan kosten. Hij zal dan wel wat transitievergoeding moeten betalen, maar in de horeca zijn de dienstverbanden over het algemeen niet erg lang.

Nu zal na de crisis de zogenaamde “1,5 meter-economie” gaan komen. Dat zal inhouden dat de omzet van veel horecaondernemers minder zal zijn, nu de beschikbare oppervlakte veel minder benut gaat worden. Laten wij een aannemen dat de omzet met een derde daalt, de inkoopkosten met een derde dalen en er dus ook minder medewerkers nodig zijn. De huur en andere kosten blijven gelijk (zou hij wat betreft aantal vierkante meters krimpen, krimpt de omzet nog harder). De ondernemer zal dan op dat moment alsnog afscheid moeten nemen van een groot aantal medewerkers.

In het geval dat hij van alle medewerkers afscheid neemt, bespaart hij veel kosten. Als hij op een later moment toch weer medewerkers moet aannemen, dan zijn die er in overvloed, omdat de sluiting van de horeca en de nieuwe “werkelijkheid” veel werklozen zal gaan opleveren…

Voorbeeld 2: een retailer

De retailer heeft naast zichzelf nog drie medewerkers op de loonlijst staan. De totale loonkosten zijn € 150.000 (3 x € 30.000, hijzelf € 60.000). De winkelhuur bedraagt € 75.000 (300 m2 x € 250) en de winkelvoorraad (€ 300.000 gefinancierd) en andere kosten bedragen € 50.000. De omzet is € 350.000. Dit zijn de cijfers op jaarbasis.

Nu raakt deze ondernemer tijdens de Coronacrisis 40% van de omzet kwijt, dus heeft hij nog een omzet van € 52.500. Hij krijgt dan een compensatie van € 8.100 (€ 90.000 / 4 x 90% x 40% – hijzelf valt buiten de regeling!). Zijn andere kosten – € 125.000 / 4 = € 31.250 – lopen ook gewoon door. Kortgezegd lijdt hij verlies van € 8.150 als hij zelf ook nog gewoon zijn loon krijgt. Dit lijkt wel logisch, want in privé lopen de kosten ook gewoon door.

Nu zal deze ondernemer, naast de 1,5 meter-economie, ook rekening moeten gaan houden met een andere dreiging, namelijk minder klanten. Deze zijn nu immers al massaal in de armen van de webshops gedreven, doordat veel winkelstraten leeg moesten blijven vanwege de maatregelen. Als gevolg hiervan heeft hij ook minder personeel nodig en zou hij kunnen volstaan met 1 medewerker naast hemzelf. Als hij dan de NOW niet aanvraagt, maar van 2 medewerkers afscheid neemt, bespaart hij € 60.000 (2 medewerkers x € 30.000 loon). In de nieuwe situatie zullen de kosten dan € 215.000 (eigen loon, 1 medewerker en de kosten van € 125.000) zijn en als de omzet dan weer iets oploopt, gaat het goed. Maar reserveren is er dan wellicht niet meer bij.

De afweging: wel of geen NOW-regeling?

Je kunt je voorstellen dat wij bovenstaande vraagstukken met onze klanten rationeel moeten benaderen. Natuurlijk speelt het aspect van binding met de medewerkers een hele grote rol. Dat maakt de keuze voor de ondernemer ook zeer moeilijk.

Maar wat kan je anders? Beide voorbeelden – en deze voorbeelden zijn realiteit! – geven als uitkomst aan dat de regelingen niet kunnen leiden tot baanbehoud, omdat dan de onderneming zeker op een faillissement afkoerst. Dat komt doordat enerzijds het kabinet bij de introductie van de NOW-regeling zich heeft gefocust op baanbehoud en de loonkosten, waarbij wel een eigen risico is meegenomen – de 10% eigen risico op de loonkosten – en de grote onzekerheid die ondernemers voelen door de komst van het nieuwe normaal: de “1,5 meter-economie”. De noodzakelijke omzet kan gewoon niet meer gehaald worden als je alle medewerkers in dienst wenst te houden.

Zijn de andere noodmaatregelen dan een oplossing?

Hier kan ik kort over zijn. Als de ondernemer op grond van zijn SBI-code al in aanmerking komt voor een andere vergoeding, dan is dat een druppel op de gloeiende plaat. Het is leuk bedacht, maar het helpt de ondernemer niet. Neem nu de TOGS-regeling. Dit is eenmalig € 4.000. In beide voorbeelden is alleen de huur per maand al meer!

Conclusie

Gezien bovenstaande rekenvoorbeelden – nogmaals: deze zijn de realiteit! – zullen veel ondernemers met de vraag worstelen wat ze nu moeten doen: het gevoel of de ratio laten spreken. Daarin kan helaas de ondernemer niet geholpen worden. De ondernemer kan alleen de koele maar objectieve cijfers voorgelegd krijgen…

Webinar

facily LAW staat de ondernemers bij in deze moeilijke vraagstukken en zal de ondernemers door deze crisis leiden. De beslissing is natuurlijk aan de ondernemer, de informatie om een goede afweging te maken en om antwoorden te vinden, krijgen zij van ons. Dat is ook de reden dat wij ondernemers naar het juiste loket hebben mogen begeleiden: de NOW-regeling aanvragen of toch gaan re-organiseren om na de crisis weer te kunnen doorgaan met ondernemen.

Maar er zijn natuurlijk veel meer vraagstukken die ondernemers bezighouden. Om deze redenen geeft facily LAW een update in een webinar op donderdag 30 april a.s. om 16.00 uur met als onderwerp “het veranderde perspectief”. Tijdens het webinar leggen onze specialisten uit hoe zij diverse casussen, zoals hierboven genoemd, benaderen en welke opties er afgewogen dienen te worden om een juiste keuze te maken.

Hieraan meedoen kan, door je aan te melden via info@facilyLAW.com.

Heb je in de tussentijd vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Let op! U verlaat de site facily LAW Mediation! X Doorgaan