Mediation in het arbeidsrecht

Wie vaker berichten van facily LAW heeft gelezen, weet dat wij een groot voorstander zijn van mediation om eventuele conflicten op te lossen. En dan maakt het niet uit binnen welk gebied van het recht een conflict bestaat. Mediation geeft de deelnemers de kans met eigen woorden en ervaringen het conflict vanuit het eigen perspectief te belichten. Tijdens de mediation wordt dan al snel duidelijk wat partijen bindt maar ook verdeeld houdt. Vanuit dat perspectief kan dan gewerkt worden om partijen weer bij elkaar te brengen.

Mediation wordt echter nog niet binnen elk rechtsgebied voldoende ingezet, is onze overtuiging. Binnen het familierecht zien wij het veel vaker dan bijvoorbeeld bij geschillen tussen contractspartijen. Of binnen de werkkring. Hier liggen dus nog veel kansen voor werkgevers en werknemers. Kansen om zonder de (dure) gang naar de rechter zelf oplossingen te vinden voor hetgeen werknemer en werkgever verdeeld houdt.

Mediation vindt langzaam de weg omhoog

In arbeidsconflicten die de juristen van facily LAW behandelen, onderzoeken zij telkens of mediation een oplossing zou kunnen zijn. De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat mediation niet overal ingezet kan worden. Maar in het overgrote deel van de geschillen zou het toch toegepast kunnen worden. Toch zien onze juristen dat de cliënten de weg naar de rechter de voorkeur geven, omdat ze dan denken dat er een eindpunt komt in het geschil. Maar is dat zo? Zeker niet altijd. Ten eerste kan een procedure lang lopen, kan een procedure een uitkomst hebben die voor een van de partijen niet acceptabel is en met zekerheid kan gezegd worden dat vaak beide partijen de verliezers zijn.

Bij een geslaagde mediation is dat niet zo. Een mediation zal doorgaan tot er een gedragen oplossing wordt gevonden. Een gedragen oplossing wil zeggen dat er afspraken worden gemaakt die beide partijen kunnen en willen accepteren en het geschil laten verdwijnen. Wat die oplossing kan zijn, is natuurlijk van geval tot geval verschillend. De ene keer is het afscheid nemen van elkaar, de andere keer is het een doorgaan met elkaar onder goede afspraken. Maar feit is en blijft dat het een uitkomst is die partijen zelf in de hand hebben.

Mediation in de cao

Bij cao-afspraken die sociale partijen maken, behelzen deze over het algemeen afspraken over arbeidsvoorwaarden. Over loon, verlof, scholing enz. Zeer goede onderwerpen natuurlijk. Maar er kan meer geregeld worden in de cao. Zelfs het recht op mediation. In de cao voor textielhandelaren hebben partijen afgesproken dat oudere werknemers mediation kunnen inzetten om met de werkgever over de inzet te spreken.

Deze positieve ontwikkeling juicht facily LAW natuurlijk toe. Tegelijkertijd is het ook bijzonder. Bijzonder omdat je in cao’s nog niet vaak mediation als proces tegenkomt. Maar ook bijzonder dat mediation hier wordt ingezet als er nog geen conflict is. In de cao wordt dus geregeld dat de werknemer en werkgever de mediator kunnen inzetten om partijen te begeleiden in het gesprek om te komen tot afspraken hoe de werknemer tot aan zijn AOW (of pensioen) zijn werkzaamheden gaat vervullen en wat de werkgever daaraan bij kan dragen.

Deze aanpak voorkomt vooraf problemen, zorgt ervoor dat de werknemer gelijkwaardig is in het gesprek met de werkgever, geeft de werkgever de ruimte om zijn belangen over tafel te krijgen en zorgt er bovenal voor dat beide partijen zelf de oplossing kunnen vinden zonder wantrouwen of wat dan ook. Het heeft dus wel wat positiefs om mediation als preventief middel in te zetten!

Mediation voor jouw werknemers

Zoals gezegd, is het opnemen van mediation in de cao een zeer mooie stap. Maar jij hoeft zelf niet te wachten op het opnemen van mediation in de cao. Zelf kan je mediation ook inzetten in gesprekken die jij met jouw werknemer voert. Het helpt zelfs in de gesprekken.

Onze mediators staan je graag bij. Maar ook kan er voor jouw HR-medewerkers een korte training gegeven worden in mediationvaardigheden. Want zelfs met de basisvaardigheden kunnen gesprekken in zeer goede banen geleid worden zonder dat ze uitmonden in een geschil. Informeer eens vrijblijvend naar de mogelijkheden die wij voor jou hebben. Gegarandeerd dat je mediation zult gaan waarderen!

Let op! U verlaat de site facily LAW Mediation! X Doorgaan