Anderhalve week geleden werd bij het TV-programma Radar een vrouw geïnterviewd die letselschade had door een medische fout. De vrouw was al meer dan 5 jaar bezig om haar letselschade vergoed te krijgen. Haar rechtsbijstandverzekeraar heeft zich hiermee bezig gehouden, maar zag na het versturen van de aansprakelijkheidsstelling en de afwijzing hiervan door het ziekenhuis onvoldoende grond om hier een zaak van te maken. Ondanks dat een externe advocaat mee heeft gekeken en wel voldoende grond zag een procedure te starten, werd de vrouw afgescheept door haar rechtsbijstandverzekeraar en werd haar een klein bedrag geboden om de zaak met de advocaat voort te zetten. Het bedrag dat haar aangeboden werd, was onvoldoende om de kosten van een procedure te dekken. Volgens Radar maakt de vrouw nu een overweging tussen doorgaan met de verzekeraar of toch met de advocaat haar zaak voort te zetten.

Wat is letselschade eigenlijk?

Kort gezegd is letselschade schade die je door lichamelijke verwondingen of psychische problemen hebt opgelopen. Bijvoorbeeld door een bedrijfsongeval, verkeersongeluk of medische fout. Ook kan een slachtoffer van mishandeling letselschade oplopen.

Letselschade kan bestaan uit kosten als:

  • verlies van inkomsten;
  • medische kosten die je verzekeraar niet vergoedt;
  • aanpassingen aan je auto of woning;
  • hulp in de huishouding of bij het onderhoud van je huis;

Letselschade kan ook immateriële schade zijn: het verdriet, de pijn en het verlies van levensvreugde die het gevolg zijn van het incident. De vergoeding van deze schade heet dan smartengeld.

Recht op schadevergoeding bij letselschade

Je hebt recht op een schadevergoeding als het niet jouw schuld is dat je schade hebt. Bij het claimen van letselschade is het belangrijk dat een ander aansprakelijk kan worden gesteld en dat er bewijsstukken zijn voor het berekenen van de letselschadevergoeding. Het regelen van letselschade is complex, frustrerend en bovendien zeer tijdrovend voor iemand die hier niet bekend mee is.

Het loont dus om hiervoor hulp in te schakelen. Wij bij facily LAW werken hiervoor in dit soort zaken nauw samen met een letselschade expert. In het geval van de vrouw uit Radar werd al redelijk snel door de verzekeraar beoordeeld dat er geen causaal verband bestond tussen de letselschade en het handelen van de arts. Als het aan ons gelegen had, hadden wij ons zelf daar niet zo snel bij neergelegd en hadden we inderdaad samen met de advocaat die er al bij betrokken was, bekeken wat wel de mogelijkheden zouden zijn geweest. Wellicht zag de verzekeraar op tegen de lange doorlooptijd van de afhandeling, maar dat is slechts een aanname.

Duurt een afhandeling van letselschade altijd zo lang?

Onze ervaring leert dat het afhandelen van letselschade zeker een zaak is van de lange adem. Wij hebben een tijd geleden al eens gezien dat de afhandeling van letselschade na een auto-ongeval meer dan 10 jaar heeft geduurd. Op de website van het Verbond van Verzekeraars valt te lezen dat 90% van de letselschadezaken binnen 2 jaar afgehandeld wordt en 97% van de gevallen binnen 5 jaar.

Helaas zien we nog te vaak dat sommige verzekeraars er een sport van schijnen te maken de zaak te traineren. Wij blijven er bij facily LAW voortdurend op toezien dat jouw wederpartij binnen redelijke termijnen op onze correspondentie reageert, zodat jouw zaak niet onnodig vertraagd wordt.

Wat kan facily LAW voor jou betekenen bij letselschade?

Letselschade is niet iets waarmee je elke dag te maken krijgt. Om zeker te weten dat je krijgt waar je recht op hebt, is het verstandig om juridische hulp in te schakelen. Wij werken samen met een partij die gespecialiseerd is in letselschade en die het schaderegelingstraject van binnen en buiten kent. Wij verzamelen het bewijs om aan te tonen dat de wederpartij aansprakelijk is voor de schade en zullen die daarvoor aansprakelijk stellen.

Hierna zal door ons de schade berekend worden en zullen hierover contact houden met de tegenpartij of de verzekeraar daarvan. Zoals eerder gezegd, houden wij vinger aan de pols en zullen de tegenpartij houden aan de door ons gestelde termijnen en gemaakte afspraken. Daarnaast voeren wij de onderhandelingen met de tegenpartij en behartigen zo jouw belangen in de zaak en ronden deze naar jouw tevredenheid af.

Reken jezelf overigens niet rijk; claims zoals in de USA kom je hier nagenoeg niet tegen. Een letselschadeclaim in Nederland wordt na nader onderzoek naar de aard en omvang van de schade en het verzamelen van alle relevante informatie berekend en kent (nog) niet de omvang van de astronomische bedragen in de USA.

Neem contact op

Heb je vragen over het verhalen van een bestaande letselschade, of wil je meer weten over het traject en wat facily LAW hierin voor je kan betekenen? Neem dan contact op met een van onze specialisten.

Let op! U verlaat de site facily LAW Mediation! X Doorgaan