Als advocaat en jurist krijg je vaak met geschillen te maken. Sommige geschillen eindigen voor de rechter, maar veelal blijkt een schikking buiten de rechter om een betere uitkomst. De voordelen zijn talrijk: partijen weten snel waar ze aan toe zijn, hun probleem wordt opgelost en partijen besparen zich de tijd en kosten van een procedure bij de rechter. De schikking wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst en daarin spreken partijen kwijting af. Wat is kwijting? En hoe zorg je ervoor dat de kwijting echt leidt tot het einde van het geschil? 

Kwijting

Een vaststellingsovereenkomst is de overeenkomst die bedoeld is een einde aan een geschil of onzekerheid te maken, aldus artikel 7:900 van het Burgerlijk Wetboek. Om dat einde te bezegelen, nemen partijen in de regel een kwijtingsclausule op. In die clausule spreken partijen af dat zij na het uitvoeren van de vaststellingsovereenkomst niets meer van elkaar te vorderen hebben. Dat laatste wordt kwijting genoemd. Deze vorm van kwijting is geregeld in artikel 6:160 van het Burgerlijk Wetboek.

Helaas kent de wet ook een tweede vorm van kwijting. Dit betreft de bevestiging dat een betaling heeft plaatsgevonden. Dit wordt ook wel kwitantie genoemd. Daarmee is nog niet iedere vordering van tafel. En daar wringt de schoen. Wat is bedoeld met de clausule: “Partijen verlenen elkaar finale kwijting”? Is dat de bevestiging van betaling (kwitantie) of het elkaar kwijtschelden van vorderingen? Zonder context kan het alle kanten op.

De oplossing: duidelijkheid over kwijting

De oplossing is heel eenvoudig: een paar woordjes meer geven duidelijkheid over de reikwijdte van de kwijting. Als de clausule luidt: “Partijen verlenen elkaar finale kwijting en verklaren niets meer van elkaar te vorderen te hebben”, is duidelijk dat de kwijting daadwerkelijk kwijtschelding betekent. De teams van facily LAW juristen & mediators en van facily LAW advocatuur helpen jou graag met het uitonderhandelen en opstellen van een goede vaststellingsovereenkomst met kwijting, die daadwerkelijk een einde aan het geschil maakt. Interesse in onze ondersteuning hierin? Neem dan contact op met onze specialisten.

Let op! U verlaat de site facily LAW Mediation! X Doorgaan