Regelmatig doen ondernemers met elkaar zaken op basis van een handdruk en wat mondelinge afspraken. Het klinkt allemaal mooi en heel vertrouwd, maar er zijn nogal wat valkuilen die je daarbij kunt tegenkomen. Mocht een overeenkomst mondeling aangegaan worden, leg daarna dan altijd de afspraken nog schriftelijk vast in een overeenkomst van opdracht en voeg daarbij de nodige stukken, zoals algemene voorwaarden, privacyverklaring etc.

Zo fout kan het lopen zonder een overeenkomst van opdracht

Zo zag ik tijdens de feestdagen een aantal afleveringen van de televisieserie The Profit, waarbij Marcus Lemonis daarin noodlijdende bedrijven een financiële injectie geeft voor een meerderheidsaandeel in het bedrijf. Hij begint het bedrijf te reorganiseren om zo winst te realiseren. Wat mij opviel, was de manier waarop hij de overeenkomst bezegelde, met een handdruk! In een van de afleveringen kwam daarbij naar voren dat het hem handenvol geld heeft gekost bij een mislukte deal, omdat hij dus écht zaken doet met een handdruk en hier geen overeenkomsten voor laat tekenen.

Naast de overeenkomst van opdracht zijn nog andere zaken van belang

Wanneer jij als ondernemer een overeenkomst aangaat, is het dus verstandig om de afspraken die jij met je klant of onderaannemer maakt op een goede manier op papier te zetten.

Naast de opdrachtbevestiging of een overeenkomst van opdracht zijn daarbij ook algemene voorwaarden en de privacyverklaring van groot belang. De algemene voorwaarden zijn – kort gezegd – op iedereen van toepassing waarmee een overeenkomst wordt aangegaan en de privacyverklaring is verplicht voor het verwerken van persoonsgegevens krachtens de AVG.

Voorbeelden van een overeenkomst van opdracht

Overeenkomst van opdracht inhuur ZZP’ers
Wat van belang is bij een overeenkomst, is dat het juridisch allemaal klopt. Bij facily LAW maken wij regelmatig een overeenkomst van opdracht op waarmee een bedrijf ZZP’ers inhuurt. Hierin moet bijvoorbeeld duidelijk staan dat de beide partijen geen arbeidsovereenkomst aan willen gaan, maar dat het gaat om een overeenkomst tussen ondernemers en dat de opdrachtgever de opdrachtnemer in wil huren om een opdracht uit te voeren.

Leveringsovereenkomst
Als je diensten of een product aan een klant levert heb je weer een andere overeenkomst nodig. Hierin zet je de afspraken en het product of de diensten die je aan die klant gaat leveren en onder welke voorwaarden je dat gaat doen. Dit kan zijn voor een korte of een langere tijd. Zo’n overeenkomst wordt dan weer een leveringsovereenkomst genoemd. Ook hier is van belang dat de overeenkomst volledig is en overeenstemt met de algemene voorwaarden.

Raamovereenkomst
In een ad-hoc situatie wordt al snel “ja” gezegd om een opdracht aan te nemen op zeer korte termijn. In zo’n geval blijven de mondelinge afspraken vaak beperkt tot de locatie en de tijden waar de opdracht uitgevoerd gaat worden en tegen welk uurtarief. Mocht de opdrachtgever vaker ad-hoc werkzaamheden hebben en hier dezelfde opdrachtnemers voor gebruiken, dan is een raamovereenkomst een prima uitkomst. Hiermee worden vooraf de afspraken duidelijk op papier gezet en ondertekend en wordt per opdracht een overeenkomst van opdracht getekend waarin de locatie, duur van de opdracht en het uurtarief staan. Dit is een kwestie van een modelovereenkomst toevoegen aan de raamovereenkomst en dit model iedere keer wanneer er een opdracht op grond van de raamovereenkomst uit wordt gevoerd, te tekenen. Zo zijn beide partijen verzekerd van goede afspraken en kan er toch snel geschakeld worden bij het vervullen van ad-hoc opdrachten.

Laat je overeenkomst van opdracht juridisch checken

Wil jij je overeenkomsten en/of je algemene voorwaarden laten checken zodat je ook in 2019 zaken kunt blijven doen met stukken minder kans op hoofdpijn? Neem dan contact op met de specialisten van facily LAW!

Let op! U verlaat de site facily LAW Mediation! X Doorgaan