Rechtszaken voeren is vaak erg kostbaar. Veel mensen, zelfs ervaren ondernemers, worden verrast door de juridische kosten die bij een procedure komen kijken. Naast het salaris van de ingeschakelde jurist/advocaat zijn er kosten voor de deurwaarder en kosten voor de rechtbank, het zogeheten “griffierecht”. Ook kunnen er incidentele bijkomende kosten zijn, zoals kosten van een in te schakelen deskundige (expert) of kosten om bewijsmiddelen op te stellen. Gelukkig is het mogelijk om een gedeelte van deze juridische kosten vergoed te krijgen als je de rechtszaak wint.

Bij facily LAW zijn we voorstander van het idee om juridische kosten altijd overzichtelijk en transparant te houden. Daarom zullen in dit artikel deze drie verschillende kosten uiteengezet worden.

Juridische kosten: het salaris van de jurist/advocaat

Voor het advies en de werkzaamheden van de ingeschakelde jurist/advocaat in de rechtszaak zal deze een bepaald uurtarief in rekening brengen. Deze juridische kosten zul je in eerste instantie moeten betalen, maar kun je in een gerechtelijke procedure wel – deels – terugkrijgen. In dat verband worden de kosten van rechtsbijstand als het ware in tweeën gedeeld: de juridische kosten die je voorafgaand aan de procedure maakt (de zogenaamde “buitengerechtelijke kosten” of “incassokosten”) en de kosten tijdens de procedure.

Als een debiteur een natuurlijk persoon is, niet handelend in uitvoering van beroep of bedrijf, dan wordt de hoogte van buitengerechtelijke kosten door de wet geregeld. Daar kun je niet van afwijken. Is de debiteur een zakelijke partij, dan kun je in beginsel qua buitengerechtelijke kosten alles afspreken wat je wilt. Dat wordt meestal gedaan in de algemene voorwaarden. Wel kijkt een rechter altijd of de gevraagde buitengerechtelijke kosten redelijk zijn, en matigt deze zo nodig tot een redelijk bedrag. Wat precies redelijk is, verschilt van geval tot geval, maar buitengerechtelijke kosten van 15% van de hoofdsom worden in de rechtspraak in ieder geval als “redelijk” beschouwd.

De kosten van rechtsbijstand tijdens de procedure worden door de rechter meestal, samen met de kosten van de deurwaarder en het griffierecht, in één vaste vergoeding gevat; de zogenaamde “proceskosten”. De hoogte van deze proceskosten zijn niet verbonden aan de hoogte van het gevraagde geldbedrag, maar is afhankelijk van de complexiteit van de zaak. Er bestaan echter uitzonderingen op deze regel. Als een debiteur zich verweert met stellingen waarvan hij weet of behoort te weten dat deze onwaar of onzinnig zijn, dan kan een rechter besluiten om de daadwerkelijk gemaakte kosten van juridische bijstand tijdens het proces toe te wijzen.

Juridische kosten: de kosten van de deurwaarder

Als je een procedure start waarin een wederpartij gedagvaard moet worden (dat is bijvoorbeeld het geval als je de betaling van een geldbedrag eist), dan is het noodzakelijk om deze dagvaarding door een deurwaarder aan deze wederpartij te laten betekenen. De juridische kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn wettelijk geregeld in het zogenaamde Btag tarief. Deze bedraagt in 2018 € 81,00 (exclusief btw). Daarnaast is het soms nodig dat de deurwaarder extra werkzaamheden verricht, zoals het verrichten van onderzoek naar het adres van de wederpartij. Daar zal hij tevens een vergoeding voor in rekening brengen.

De juridische kosten van een deurwaarder worden door de rechter meegenomen in de proceskostenveroordeling. Als het nodig is om het vonnis van de rechter te betekenen (dat is het geval als de wederpartij zelfs na de zaak verloren te hebben, niet overgaat tot betaling), dan kan de rechter deze kosten (de zogenaamde “nakosten”) ook bij voorbaat toewijzen. Let wel op, dat hier specifiek om gevraagd dient te worden in de dagvaarding!

Juridische kosten: het griffierecht

Onder griffierecht vallen de juridische kosten die je aan de rechtbank betaalt. Hoeveel het griffierecht precies bedraagt, is afhankelijk van de vraag of jij persoonlijk of als zakelijke partij procedeert. Als je persoonlijk procedeert, is het ook mogelijk om korting te krijgen als je kunt aantonen dat je minder vermogend bent. Daarnaast is de hoogte van het griffierecht, als je om betaling van een geldbedrag vraagt, ook nog eens afhankelijk van de hoogte van dit geldbedrag. Vraag je als ondernemer bijvoorbeeld om een veroordeling tot betaling van € 450,00 (inclusief alle kosten), dan betaal je € 119,00 aan griffierecht. Vraag je echter om een bedrag hoger dan € 500,00, dan betaal je al een bedrag van € 476,00. Om nog maar niet te spreken van de hoogte van griffierechten die je kwijt bent bij het voeren van een hoger beroepprocedure bij het gerechtshof. Daar liggen de griffierechten nog veel hoger!

Ook het griffierecht wordt door de rechter in de proceskostenveroordeling meegenomen.

Conclusie met betrekking tot de juridische kosten van rechtsbijstand

De juridische kosten van het voeren van een rechtszaak zijn relatief hoog; voor een redelijke geldvordering betaal je al snel € 1.000,00 tot € 1.500,00 aan kosten van juridische bijstand, deurwaarderskosten en griffierecht. De rechter zal als proceskostenveroordeling doorgaans een vergoeding tot € 600,00 toewijzen, waardoor de rechtszaak je al snel enkele honderden euro’s kost.

Gelukkig zijn er positieve veranderingen op komst. Zo is er een voorstel gedaan om de € 500,00-grens, waarbij het griffierecht € 119,00 bedraagt, te verhogen naar € 1.500,00. Daarnaast zal er nog een tussenstap (een lager bedrag) voor het griffierecht bijkomen voor vorderingen van € 1.500,00 tot € 2.500,00. Deze veranderingen zullen het voornamelijk voor lagere vorderingen aantrekkelijker maken om naar de rechter te stappen.

Heb je ook een geldvordering op een andere partij, maar twijfel je om een procedure te starten omdat je niet weet hoeveel je dat gaat kosten? Laat je dan bijstaan door de experts van facily LAW. Zij kunnen nagaan of je bij jouw vordering nog kosten op kunt tellen, en welke juridische kosten je totaal kunt verwachten. Je kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Let op! U verlaat de site facily LAW Mediation! X Doorgaan