Samenwerken is een kwestie van goede afspraken maken. De tijden dat afspraken op basis van handenschudden en krabbels op een bierviltje konden worden afgehecht, liggen achter ons. De maatschappij is te complex geworden en vraagt om uitgewerkte contracten. Contractenrecht voorziet in alle aspecten van het zakelijk verkeer. Of het nu gaat om een koopovereenkomst, algemene voorwaarden of complexere samenwerkingsvormen als franchise of distributie, wij helpen je graag. Zoals wij elke dag weer zien, is niets standaard of kan “even gekopieerd” worden van internet.

Goede afspraken voorkomen immers een hoop (extra) gedoe!

Koopovereenkomsten

Zowel voor roerende zaken als vastgoed is het hebben van goede koopovereenkomsten een must. Daarin regelen partijen onder meer ook wat van de gekochte zaak verwacht mag worden en hoe de koopprijs betaald wordt.

Dienstverleningsovereenkomsten

De economie is steeds meer een diensteneconomie aan het worden. Of het nu gaat om de overeenkomst met de ICT-dienstverlener, met de accountant, met een licentiegever voor een bepaald merk of product of met andere dienstverleners: heldere afspraken voorkomen een hoop gedoe. Wij zijn als geen ander thuis in deze materie en helpen je graag. Met name op het gebied van catering, facilitaire dienstverlening en consultancy hebben we uitgebreide ervaring. Die ervaring stelt ons in staat jou te helpen de valkuilen in een contract te omzeilen.

Algemene voorwaarden

Waarom voor ieder contract opnieuw het wiel uitvinden? Het is in het zakelijk verkeer gebruikelijk om veel voorkomende contracten in een standaard te gieten. Algemene voorwaarden zijn daar een uitgelezen voorbeeld van. Of je nu een webshop exploiteert, een sportschool hebt of diensten levert, algemene voorwaarden verlichten het leven. Daarbij is het wel oppassen voor de voetangels en klemmen die met name het consumentenrecht meebrengt. Onze specialisten helpen je graag laveren om deze obstakels heen. Daarnaast adviseren wij jou hoe om te gaan met algemene voorwaarden. Je kunt namelijk de mooiste set algemene voorwaarden ter wereld hebben, maar als die algemene voorwaarden niet onderdeel van het contract worden, heb je er nog niets aan. Dat willen we voorkomen.

Franchise- en distributieovereenkomsten

Franchise en distributie zijn contractsvormen die de laatste jaren steeds belangrijker worden. Met beide contractsvormen hebben wij uitgebreide ervaringen. De Wet franchise, die sinds 1 januari 2021 franchiserelaties beïnvloedt, kent weinig geheimen. In de distributie- en franchiseovereenkomsten regel je de omgang met elkaar en ook hoe je met jouw contractspartner omgaat in geval van onduidelijkheden.

Procederen

Ondanks alle goede zorgen die je in een contract hebt gestopt, gaat het weleens mis. Bestaande afspraken knellen of zijn niet duidelijk. In dat geval staan wij jou graag bij in een eventueel geschil. Waar mogelijk proberen we een geschil langs minnelijke weg op te lossen, maar waar nodig staan we je bij in procedures. Wij beschikken over uitgebreide en jarenlange expertise in het voeren van procedures.

Onze contractenrechtspecialisten

Samenwerking is leuk en dynamisch. Het juridische gedoe kan jou waarschijnlijk gestolen worden, maar wij hebben er juist plezier in met jou en voor jou te zorgen dat de samenwerking ook juridisch optimaal gewaarborgd is.

De specialisten van facily LAW juristen en mediators zijn jarenlang voor bedrijven werkzaam geweest en kennen de klappen van de zweep waar een ondernemer mee te maken heeft. Omdat wij uit het bedrijfsleven komen, herkennen wij maar al te goed de complexiteit waarmee de ondernemer te maken heeft. Daarin onderscheiden wij ons nadrukkelijk van de traditionele advocaten- en juristenkantoren.

Wij zijn goede partners om zaken praktisch en binnen de juridische kaders aan te pakken. Wij benaderen elk vraagstuk vanuit het ondernemersperspectief!

Let op! U verlaat de site facily LAW Mediation! X Doorgaan