Ben je niet blij met bouwplannen van je buren, de gemeente of een projectontwikkelaar? Gaat je buurman zijn huis vergroten met een grote garage, uitbouw of dakterras? Wil je geen groot appartementencomplex bij je woning waardoor je privacy wordt aangetast en zon- en uitzicht verloren gaat? Er zijn zoveel situaties denkbaar die je woon- en leefklimaat nadelig kunnen beïnvloeden. Daarom helpen wij je graag om op te komen voor jouw belangen. Je kunt namelijk binnen een bepaalde periode bezwaar maken tegen dit soort plannen. Hieronder geven we kort wat informatie en tips. 

Realisatie bouwplannen

In een bestemmingsplan staan (onder andere) regels waar gebouwd mag worden en hoe groot en hoe hoog gebouwen mogen zijn. Als iemand een plan heeft om te bouwen zonder af te wijken van deze regels, is het niet moeilijk om een vergunning te krijgen voor het bouwplan. Onder bepaalde voorwaarden kan een gemeente met een omgevingsvergunning ook afwijken van het bestemmingsplan dat voor een bepaalde locatie geldt. Een gemeente kan echter ook een bestemmingsplan wijzigen of voor een gebied een nieuw bestemmingsplan opstellen om bouwplannen mogelijk te maken met een omgevingsvergunning.

Hoe kom ik erachter of een vergunning is verleend of een bestemmingsplan is gewijzigd?

Elke aanvraag van een omgevingsvergunning, het verlenen daarvan, of een ontwerpbestemmingsplan moet openbaar worden bekend gemaakt zodat iedereen hiervan kan afweten.

Abonneer je daarom op de attenderingsservice van de overheid op https://www.overheid.nl/attenderingsservice. Dan kan je instellen dat je per e-mail een bericht ontvangt over elk besluit van de gemeente dat geldt voor jouw buurt. Zo is de kans heel klein dat je er te laat achter komt dat er plannen worden uitgevoerd waar jij niet blij mee bent.

Zienswijze

Als de gemeente een ontwerpbestemmingsplan ter inzage legt, krijg je 6 weken de gelegenheid om daartegen een zienswijze in te dienen. Wordt een omgevingsvergunning volgens de uitgebreide procedure behandeld, dan heb je ook de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen binnen 6 weken nadat het conceptbesluit ter inzage is gelegd.

Bezwaar tegen omgevingsvergunning of beroep tegen bestemmingsplan

Als de omgevingsvergunning is verleend, dan kunnen we je bezwaren op papier zetten en dit bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Ook hiervoor geldt een termijn van 6 weken nadat de vergunning is verleend of gepubliceerd. Als de gemeente ondanks je zienswijze of bezwaar het bestemmingsplan vaststelt of het bezwaar tegen een vergunning ongegrond verklaart, dan is beroep bij de rechtbank tegen zo’n beslissing mogelijk.

Inhoudelijke beoordeling

De gemeente moet onderzoeken laten uitvoeren om de gevolgen van een bouwplan voor het woon- en leefklimaat te kunnen beoordelen. Zeker bij grotere bouwplannen of een afwijking van het bestemmingsplan. Hierbij moet je denken aan een verkeerskundig onderzoek, akoestisch onderzoek, onderzoek naar schaduwwerking en bezonning en dergelijke. De gemeente moet immers goed de belangen afwegen om vast te kunnen stellen of sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Om te beoordelen of de plannen en onderzoeken voldoen aan de regels, heb je iemand nodig die verstand van zaken heeft.

Kosten

Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, kun je op grond van het recht op vrije advocaatkeuze kosteloos de procedure door ons laten voeren. Als je geen rechtsbijstandverzekering hebt, kunnen we met een proceskostenveroordeling (een deel van) de proceskosten terugkrijgen van de gemeente als we de zaak winnen.

Deskundige hulp

Doordat er zoveel regels zijn, is het niet zo makkelijk om erachter te komen of het besluit van de gemeente wel juist is. Het is ook niet eenvoudig om je zienswijze of bezwaarschrift goed op papier te zetten. Bij facily LAW juristen en mediators bieden wij de deskundige hulp die je nodig hebt om voor jouw belangen op te komen. Heb jij ook te maken met bouwplannen waartegen je bezwaar wilt maken, of wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met onze specialisten op dit gebied.

Let op! U verlaat de site facily LAW Mediation! X Doorgaan