Archiven

Uitstel betaling belastingen verlengd tot 1 september 2020.

mei 26, 2020 4:10 pm Gepubliceerd door

De Belastingdienst verleent langer uitstel van betaling aan ondernemers. Terugbetalen hoeft pas weer vanaf 1 september. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen uit het eerste steunpakket, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, zijn tot 1 september 2020 verlengd.

Als je uitstel aanvraagt krijg je bij de eerste aanvraag direct 3 maanden uitstel van betaling. Daarvoor hoef je maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Je kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. In dat geval moet je verklaren geen dividenden en bonussen uit te keren, of eigen aandelen inkopen. Met die regel wil de Belastingdienst ervoor zorgen dat zoveel mogelijk geld in de bedrijven blijft.

Bij ons zijn formats beschikbaar voor het aanvragen van uitstel. Stuur ons een e-mail met je contactgegevens en we helpen je verder.

De Belastingdienst verleent langer uitstel van betaling aan ondernemers. Terugbetalen hoeft pas weer vanaf 1 september. Eventuele verzuimboetes voor het…

Voor welke belastingen kan ik uitstel van betaling vragen?

mei 26, 2020 4:05 pm Gepubliceerd door

Er kan uitstel van belastingbetaling aangevraagd worden voor 3 maanden. Deze regeling  geldt, nu de NOW 2.0 van kracht wordt, tot 1 oktober 2020.  Voor kleine ondernemers kan een langere uitstelperiode worden aangevraagd dan 3 maanden (standaard en in bijzondere omstandigheden ook langer) en er wordt tijdelijk meer vrijgegeven op g-rekeningen zodat de bouw- en uitzendbranche geholpen wordt. Uitstel van belastingbetaling kan aangevraagd worden voor:

 • inkomstenbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • omzetbelasting
 • loonbelasting
 • kansspelbelasting
 • accijns
 • verbruiksbelasting alcoholvrije dranken
 • assurantiebelasting
 • verhuurderheffing
 • energiebelasting en andere milieubelastingen
 • vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland

 

Meer informatie lees je op : https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

 

 

Er kan uitstel van belastingbetaling aangevraagd worden voor 3 maanden. Deze regeling  geldt, nu de NOW 2.0 van kracht wordt,…

Hoe werkt het bepalen van omzetverlies?

maart 22, 2020 12:00 pm Gepubliceerd door

Je kunt een omzetdaling opgeven in een aangesloten meetperiode van 3 maanden die start op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020 (bijvoorbeeld van 1 april t/m 30 juni). Mocht je onderneming bestaan uit verschillende bedrijven, dan gaat het hier om de totaaltelling op concern niveau.
De omzet in deze periode van 3 maanden wordt vergeleken met een referentieperiode: de omzet van januari tot en met december 2019 gedeeld door 4.

Door de verlenging van de NOW regeling, in versie 2.0 geldt de omzetdaling ook over een periode van 3 maanden gemeten vanaf 1 juni, 1 juli, 1 augustus of 1 september.

Ondernemingen die op 1 januari 2019 nog niet bestonden hanteren een andere berekening van de omzetdaling. Is je onderneming na 1 maart 2020 gestart? Dan kan er geen aanspraak worden gemaakt op de NOW.

Achteraf worden opgaven en aanvragen gecontroleerd door de Belastingdienst.

Een ondernemer kan in beginsel een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Voorwaarde voor uitkering is dat er geen personeel ontslagen mag worden tijdens de subsidieperiode.
De aanvraag geldt voor 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 4 maanden (zie de gewijzigde voorwaarden bij de eerste vragen in deze FAQ Corona).

Bij 100% vervallen omzet, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van de werkgever.
Bij 50% vervallen omzet, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van de werkgever.
Bij 25% vervallen omzet, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Het UWV heeft bij de Belastingdienst inzage in het totale SV loon van je onderneming. Dat is de basis van de berekening.  Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke omzetverlies is geweest. Voor grote aanvragen is hierbij een accountantsverklaring vereist.

Voor de definitie van omzet wordt aangesloten bij de omzetdefinitie in het jaarrekeningenrecht.
Hierin wordt uitgegaan van de netto-omzet: de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf van de rechtspersoon onder aftrek van kortingen en over de omzet geheven belasting.
Opbrengsten zijn baten die ontstaan bij de uitvoering van de normale activiteiten van een onderneming. Dit betekent dat omzet wordt verantwoord als de activiteiten betrekking hebbend op de levering van goederen of diensten voor een specifieke klant waarmee een (verkoop)contract is gesloten.
Ontvang je andere opbrengsten dan uit de verkoop, zoals uitkeringen, subsidies, renteopbrengsten en bijdragen vanuit een overheidsinstelling of andere opbrengsten, zoals giften, of declaraties vanuit zorgverzekeraars? Dan vallen deze opbrengsten voor de regeling ook onder omzet.

Onderstaande link is nog niet geactualiseerd op basis van de besluitvorming in de Twee Kamer op 28 mei jl. maar geeft wel de nodige informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now/now-veranderingen-per-1-juni

Je kunt een omzetdaling opgeven in een aangesloten meetperiode van 3 maanden die start op 1 maart, 1 april of…

Let op! U verlaat de site facily LAW Mediation! X Doorgaan